Obveze škole

Centar je dužan osigurati polaznicima srednjoškolskog obrazovanja temeljni izvor znanja - nastavna pisma, skripte, odnosno odgovarajuće udžbenike. Centar osigurava polaznicima i drugi didaktički materijal i informacije o uslovima školovanja, upute za samostalno učenje, plan i raspored konsultacija, konsultativno-instruktivne nastave, vježbi, ispitna pitanja, te raspored polaganja ispita i sl.

Centar organizuje usmene i pismene konsultacije kao i pedagoške savjete. Usmene konsultacije mogu biti individualne i grupne, a s obzirom na vrijeme organizovanja razlikuju se uvodne, nastavne i predispitne konsultacije. Grupnim individualnim konsultacijama polaznik može prisustvovati prema rasporedu koji dobiju polaznici za svaku školsku godinu.

Udžbenici i nastavna pisma za srednjoškolsko obrazovanje odraslih su tiskani didaktički materijali, koji obuhvataju gradivo propisano nastavnim programom pojedinog predmeta, obrađeno na način pogodan za samostalno učenje. U nastavnim skriptama, knjigama, nalazi se i rekapitulacija gradiva, sheme, zemljopisne karte. U njima su također pitanja za ponavljanje i utvrđivanje gradiva, zadaci za vježbu, kontrolne zadaće, testovi znanja, odnosno sve što je potrebno polazniku da bi uspješno savladao određeni nastavni sadržaj.