Prava i obveze polaznika

Polaznik je obavezan prisustvovati uvodnim konsultacijama, a ostalim zajedničkim i individualnim konsultacijama prema potrebi, te konsultativno-instruktivnoj nastavi. Polaganje ispita provodi se prema planu i programu rada. Polaznik može da pristupi polaganju ispita ako je ispunio sve obaveze predviđene programom. Predmetni ispit polaže se pred predmetnim nastavnikom.

Prije polaganja ispita polaznici podnose prijavu. Prijave se podnose na obrascu što ga propisuje Cenar. Ispit iz jednog predmeta može se pred predmetnim nastavnikom polagati najviše tri puta. Polaznik koji treći put ne položi ispit pred predmetnim nastavnikom, polaže ispit pred ispitnom komisijom.

Polaznik koji uspješno završi program za sticanje srednje školske spreme ili program za sticanje srednje stručne spreme polaže maturu, odnosno završni ispit u skladu s odredbama zakona i drugih propisa kojima se uređuje polaganje mature i završnog ispita u redovnom školovanju.

Polazniku se na završetku svakog razreda izdaje razredna svjedodžba, a polazniku koji položi maturu odnosno završni ispit izdaje se maturalna svjedodžba, odnosno svjedodžba o završnom ispitu.