Upisi u programe obrazovanja

Pravo upisa u programe obrazovanja ima osoba koja je navršila 18 godina života i ima završenu najmanje osnovnu školu, te koja ispunjava i druge propisane uslove. Osoba se može upisati u programe za obrazovanje odraslih u oblicima konsultativno-instruktivne nastave.

Troškove srednjoškolskog obrazovanja odraslih snose polaznici, privredna društva čiji su radnici polaznici srednjoškolskog obrazovanja odraslih, službe za zapošljavanje ili druge zainteresovane pravne i fizičke osobe. Troškovi školarine mogu se podmiriti plaćanjem s odgodom na rate.