Upis u viši razred

Polaznik koji je stekao uslove za upis u viši razred (završio prethodni razred) mora da zatraži od škole prijavnicu-upisni list za upis u viši razred.