Kontakt

Naziv ustanove:
PU "Centar za obrazovanje odraslih" Tuzla

Sjedište:
Nesiba Malkića 7, 75 000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Identifikacijski broj: 4210132180007
Žiro računi:
1610250040470096 Raiffeisen Bank
1321002022902804 NLB banka

Telefoni:
+387 35 369 545
+387 35 369 546
+387 35 369 547
+387 35 369 548

Tel/fax:
+387 35 277 231

Radno vrijeme:
ponedjeljak-petak 8-17 sati
subota 8-14 sati

E-mail: info@centar-tuzla.com