O školi

PU "Centar za obrazovanje odraslih" Tuzla nastala je kao odgovor na potrebe tržišta rada, na način da smo ponudu programa obrazovanja odraslih, definisali kroz tražena zanimanja, odnosno znanja i vještine potrebne za brži razvoj, i to ne samo u privrednom, već u javnom sektoru društva. Na temelju tih pokazatelja definisali smo svoju upisnu politiku, zatim politiku kvaliteta izvođenja nastavnog sadržaja, te politiku finansiranja izvođenja nastavnih planova i programa u ovoj ustanovi.

Vođeni idejom da budete ono što želite biti, da budete stručno osposobljeni za zanimanja koja vam garantuju uspjeh u životu i radu, utemeljili smo ustanovu, dostupnu svima pod jednakim uvjetima, ustanovu koja je dio savremenog sistema cjeloživotnog obrazovanja. U ovom obrazovnom centru sistemski se prati tehničko-tehnološki razvoj i potrebe tržišta rada, te u skladu s tim, unapređuje nastavni proces, odnosno, nadopunjuje se nastavnim programima za zanimanja koja su tražena na tržištu rada, te se koriste najkvalitetniji kadrovski i materijalno-tehnički resursi kako bi se realizovao najkvalitetniji nastavni proces.

Neusklađenost ponude i potražnje, između postojećih vještina kvalifikovane radne snage i vještina koje traže i zahtijevaju poslodavci, prisiljavaju sve nezaposlene ili zaposlene osobe, odnosno one koji žele da se zaposle, sačuvaju postojeće radno mjesto ili napreduju u svojoj poslovnoj karijeri na stalno obrazovanje. Upravo, navedeni oblik obrazovanja je naša temeljna djelatnost kojom ostvarujemo koncepciju cjeloživotnog obrazovanja, imajući u vidu činjenicu da je nastupilo novo doba i da obrazovanje ne može zastati na tradicionalnim oblicima nego mora da bude inovativno, spremno za nove izazove savremenog poslovnog svijeta.

Ponosni smo na činjenicu da svojim djelovanjem, organizovanjem i izvođenjem programa obrazovanja odraslih, dajemo značajan doprinos smanjenu nezaposlenosti kroz prekvalifikaciju i programe za stjecanje srednje stručne spreme ili stručna usavršavanja, ali i podizanju konkurentnosti i kompetitivnosti na tržištu rada, značajnim podizanjem kvaliteta specifičnih stručnih znanja uposlenika kao osnovnog faktora kontinuiranog napretka i razvoja privrednog ili javnog sektora.

Mi smo ustanova za obrazovanje, koja kontinuirano prati i popularizira određena dostignuća znanosti o obrazovanju odraslih, odnosno publicira one didaktičke i metodičke ideje koje koresponduju sa savremenim tendencijama u obrazovanju odraslih osoba u razvijenim zemljama EU.