Ekonomska struka

I.Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (IV/1) stepen i četverogodišnji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (IV/1) stepena za zanimanja:

Poslovno pravni tehničar

Područje rada: Ekonomija, pravo, administracija i trgovina
Obrazovni profil-zanimanje: Poslovno pravni tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Poslovno - pravni tehničari obavljaju administrativne poslove: prijem i slanje pošte, korespondenciju, pripremu, izdavanje i evidentiranje spisa i sl. Rade na ovjerama potpisa, rukopisa i prijepisa. Ukoliko su zaposleni na šalterima, obavljaju ovjere dokumenata, zaprimaju i izdaju dokumente. Komuniciraju sa strankama i upućuju ih koju dokumentaciju trebaju priložiti, kako ispuniti obrasce ili na koji način podnijeti zahtjev da bi ostvarili ono što im je potrebno. Poslovno-pravni tehničari vode evidenciju o primljenim i izdanim dokumentima. Poslovno - pravni tehničari mogu raditi u pisarnicama, matičnim uredima, zemljišno-knjižnim uredima, osiguravajućim društvima, sudovima i drugim privatnim i javnim preduzećima.

Ekonomski tehničar

Područje rada: Ekonomija, pravo, administracija i trgovina
Obrazovni profil-zanimanje: Ekonomski tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Ekonomija kao područje rada u kojem se obrazuju ekonomisti omogućava zadovoljavanje interesa polaznika koji su naklonjeni proučavanju društvenih nauka. Izučavajući grupu ekonomskih predmeta pored opće-obrazovnih, naši polaznici stječu znanja o ekonomiji kao teoriji i ekonomiji u primjeni. Po završetku četverogodišnjeg školovanja i stjecanjem zvanja ekonomiste, imaju mogućnost da nastave školovanje na stručnim školama i fakultetima ili da se zaposle u mnogim granama privrede (u banci, u osiguranju, u trgovačkim, turističkim i ugostiteljskim poduzećima…), a poslovi na kojima ekonomist može da radi su poslovi u oblasti knjigovodstva, računovodstva, financija, blagajnički poslovi, poslovi ekonomske propagande i sl. Na radnim mjestima na kojima se zapošljavaju ekonomisti, većina poslova se obavlja na računarima, za što se osposobljavaju kroz program računalstva koji je predviđena nastavnim planom i programom. Isto tako nastavnim programom za obrazovni profil ekonomist predviđeni su predmeti kojima se stječu neophodna stručna znanja iz ekonomije, organizacije i menadžmenta poduzeća.

II.Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (III/1) stepen strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (III/1) stepena za zanimanja:

Trgovac

Područje rada: Ekonomija, pravo, administracija i trgovina
Obrazovni profil-zanimanje: Trgovac/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Trgovci su zaposleni na svim mjestima gdje se prodaje roba. Trgovine kupcima nude cipele, odjeću, hranu, kozmetičke proizvode, osobna računala, automobile itd. No bez obzira na to koju vrstu proizvoda trgovina nudi, glavna je zadaća trgovca svugdje ista. Trgovac nastoji prije svega zainteresovati kupca za proizvode koje prodaje. Pri tomu opisuje kupcu osobine proizvoda, pokazuje mu kako se proizvodom rukuje i upoznaje ga s različitim mogućnostima njegove uporabe. Pokazuje i različite modele, boje ili veličine proizvoda. Upoznaje kupca s cijenama proizvoda i mogućnostima plaćanja. U nastojanju da proda robu, trgovac ljubazno i strpljivo razgovara s kupcem, pokazuje mu razne proizvode i objašnjava prednosti pred ostalim sličnim proizvodima na tržištu. Ukratko, vještom komunikacijom nastoji ga nagovoriti na kupnju. Osim što poslužuju kupce, trgovci preuzimaju, pregledavaju i razvrstavaju robu. Dio robe stavljaju na police u prodajnom prostoru, a pričuvne količine robe razmještaju u skladišne prostore. Kad se roba s polica proda, trgovci iz skladišta donesu novu robu i uredno je poslažu po policama. Da bi očuvali kakvoću proizvoda, trgovci posebno paze da se roba izlaže, čuva i skladišti u skladu s uputama i preporukama proizvođača. Zato trgovcineke proizvode stavljaju u hladnjake (npr. mliječne i mesne proizvode), neke na suha mjesta (sol, deterdžente, kemikalije), neke na tamna mjesta (lijekovi, kemikalije). U trgovinama u kojima kupci sami s polica uzimaju robu koju žele kupiti (samoposluživanjima) trgovac pomaže kupcu u odabiru robe i upućuje ga na kojoj polici može naći traženi proizvod. U običnim prodavaonicama trgovac kupca poslužuje traženom robom.