Mašinska struka

I.Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (IV/1) stepen i četverogodišnji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (IV/1) stepena za zanimanja:

Mašinski tehničar energetike

Područje rada: Mašinstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Mašinski tehničar energetike/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Pohađajući program mašinski tehničar energetike učenici se pored osnovnih zadataka tehničara osposobljavaju za:
- izbor odgovarajućih materijala za projektovanje proizvoda,
- projektovanje svih vrsta sistema centralnog grijanja i upravljanje procesima koji se u njima dešavaju,
- projektovanje raznih vrsta termoenergetskih i hidroenergetskih postrojenja,
- projektovanje raznih vrsta pneumatskih i gasnih postrojenja,
- definisanja kontrole kvaliteta,
- primjenu računara pri obavljanju tih poslova, itd.

II.Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (III/1) stepen strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (III/1) stepena za zanimanja:

Kovač

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Kovač/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Kovači od jednostavnijih metalnih oblika proizvode nove složenije uporabne predmete. To su najčešće dijelovi raznih mašina i uređaja, a katkada, uz doradu, i ukrasni predmeti. Da bi se kovanjem proizveli željeni oblici, kovačima je potrebna tehničko-tehnološka dokumentacija (nacrti, skice, opisi tehnološkog postupka). Ovisno o zadatku, kovač odabire odgovarajući alat i priprema mašine. Temperatura u kovačkim pećima u kojima se zagrijava materijal za kovanje regulira se ovisno o materijalu. Kada se materijal ugrije do određene temperature vadi se iz peći i kuje se kovačkim (vazdušnim) čekićima, prešama ili ručnim čekićima prema pripremljenoj dokumentaciji. Kovački poslovi mogu se obavljati pojedinačno ili timski, što ovisi o složenosti i veličini otkivka (materijala koji se oblikuje), a i o opremljenosti kovačke radionice. Pojedinačno kovanje obavlja se najčešće uz pomoć preša, gdje se kuju i manji predmeti. Jedan kovač obavlja sve poslove. Timski rad osobito dolazi do izražaja kod velikih otkivaka, pri čemu nekoliko kovača, uz pomoć kovačkih kliješta, prilikom kovanja manipuliše otkivkom da bi se dobio željeni oblik. U modernim industrijskim kovačnicama postoje mašine – manipulatori. Kod timskog kovanja jedan kovač, koji mora biti iskusan majstor, preuzima vodeću ulogu i ravna postupcima – nadzire temperaturu, određuje kako će se postavljati otkivak ispod čekića, kolika će biti jačina pojedinog udarca čekićem i drugo. Prilikom kovanja rabe se razni podmetači, probijači i sjekači. Potrebna su stalna mjerenja metrom, pomičnim metrom ili nekim preciznijim instrumentom, što ovisi o stupnju tolerancije kod pojedinih otkivaka. Kovanje ručnim alatom izvodi se u manjim priručnim kovačkim radionicama, i to kad se kuju sitni predmeti ili se obavlja dorada nakon mašinskog kovanja.

Bravar

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Bravar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Polaznik srednjoškolskog programa za zanimanje bravar mora se osposobiti za poslove kojima je stručan za rad na dijelovima metalnih konstrukcija, obradu limova, metalnih profile i cijevi te izvođenje raznih montažnih radova na građevinskim objektima. Završni proizvodi bravarskog posla jesu: ograde, metalni prozori i vrata, metalni namještaj, dijelovi postrojenja. Bravari koji su zaposleni kod obrtnika ili imaju vlastiti obrt izrađuju maloserijske metalne predmete ili dijelove sklopova. Ovisno o vrsti završnog proizvoda, bravari obavljaju ove radne operacije: zacrtavaju, ručno ili mašinski režu, ravnaju, turpijaju, ručno ili mašinski savijaju, bruse, kuju, buše, ručno ili mašinski narezuju navoje, vare postupkom elektrozavarivanja, montiraju sklopove, oštre različite alate, boje temeljnom bojom. U radu upotrebljavaju raznovrstan alat i mašine – čekiće razne težine, pilu za željezo, turpije, metar, pomično zacrtkano mjerilo, mikrometar, kutomjer, ručnu električnu bušilicu, stubnu električnu brusilicu, mašina za rezanje čeličnih profila, mašina za savijanje limova i elektroaparate za zavarivanje i točkasto zavarivanje.

Alatničar

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Alatničar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Alatničari proizvode, održavaju i popravljaju alate, kalupe, stezne naprave i vodilice mašina za obradbu metala. Obradne mašine koriste se za proizvodnju najrazličitijih proizvoda: od odjeće i namještaja do automobila i dijelova aviona. Precizni alati koje oni proizvode služe za rezanje i oblikovanje metala i drugih materijala, a stezna pomagala pridržavaju metal dok se razvrstava, označuje i buši. Osim što dizajniraju alate i kalupe, alatničari popravljaju oštećene alate, škripce, kalupe, vodilice i mjerne alate te pomagala. Izrađuju i metalne oblike (kalupe), koji služe za obradbu i oblikovanje materijala prilikom prešanja i kovanja. Rade metalne kalupe za oblikovanje plastike, keramike i složenih materijala. Izrađuju šablone, alate i naprave za presijecanje, savijanje, vučenje, istiskivanje, kovanje, lijevanje i preradbu plastičnih masa.

Zavarivač

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Zavarivač/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Polaznik srednjoškolskog programa za zanimanje zavarivač steći će opća i stručno-teorijska znanja o spajaju metalnih dijelova postupkom zagrijavanja. Na visokim temperaturama metal se tali, pri čemu se njegovi dijelovi stapaju u kompaktnu cjelinu. Zbog čvrstoće zavarenih spojeva zavarivanje se primjenjuje za izradbu i popravak visokonapregnutih (visokoopterećenih) konstrukcija. Zavarivači svoj posao obavljaju prema odgovarajućoj tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji (opisima, tehničkim nacrtima, skicama). Dokumentacijom su određeni način zavarivanja, alat, mašine i zaštitna sredstva. Postupak zavarivanja ovisi o materijalu koji se vari i svrsi predmeta koji se obrađuje. Zavarivanje se radi uglavnom električnim lukom (električno zavarivanje) i plinom (autogeno zavarivanje), a postoji i elektrootporno zavarivanje. Pri zavarivanju električnim lukom i plinom dodaje se spojni materijal – elektroda. Često se rabe i mašine za zavarivanje. Tada zavarivači upravljaju njima i nadziru provedbu postupka. Taj se primjenjuje uglavnom kod većih serija istih zavara. Što se tiče zavarivača, zahtjevi kod mašinskog zavarivanja manji su nego kod ručnoga zavarivanja jer se radi prema propisanoj tehnologiji, a poslovi su unaprijed organizovani.

Autolimar

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Autolimar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Autolimari uklanjaju oštećenja na vozilima koja su nastala u saobraćajnim nesrećama, zbog vremenskih nepogoda ili starenja. Prilikom preuzimanja vozila od korisnika obavlja se detaljan pregled oštećenog vozila, prilikom kojeg treba utvrditi stepen i vrstu oštećenja te vrijeme potrebno za popravak. Zatim se određuje koji će dijelovi biti zamijenjeni, a koji popravljeni. U skladu s procjenom oštećenja, karoserija se rastavlja potpuno ili djelomično. Slijedi izravnavanje iskrivljene karoserije i ulegnuća u metalnim dijelovima auta te uklanjanje oštećenja nastalih prilikom mehaničkih udaraca ili korodiranjem. Nakon ugradnje popravljenih i zamijenjenih dijelova slijede završni radovi na karoseriji i zaštita po-pravljenih dijelova i karoserije u cijelosti. Da bi mogli obavljati te poslove, autolimari moraju poznavati različite vrste konstrukcija karoserija, njihovu namjenu i vrstu izvedbe prema položaju motora. Kod izradbe karoserija i drugih dijelova vozila rade precizna mjerenja. Trebaju poznavati materijale koji se rabe za izradbu karoserija, vrste limova i njihove osobine. Moraju znati očitavati skice, mjerila i upute iz tehničkih priručnika za izradbu dijelova auta. Iskusni autolimari razumiju se u motore i pogonske uređaje, u upravljački mehanizam, znaju zamijeniti i kočnice.

Automehaničar

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Automehaničar/treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Automehaničar održava vozilo, demontira, montira i ispituje dijelove, sklopove i sustave vozila, vrši pokretanje i ispitivanje rada sklopova i sustava, utvrđuje i otklanja kvarove i oštećenja na motorima i vozilima.

Automehaničari popravljaju i servisiraju automobile i manje kamione. Osnovni posao automehaničara sastoji se u utvrđivanju i uklanjanju kvarova i oštećenja na motoru. Kako bi svoj posao mogli dobro obavljati, trebaju poznavati dijelove i princip rada motora, kao i toplinske i hidraulične zakone i procese. Prilikom servisiranja uglavnom provjeravaju, podmazuju i prilagođuju dijelove motora, kako bi spriječili mogući nastanak kvarova. Rutinski pregledavaju svjećice, mehanizme kočenja, podsustav za paljenje, razinu ulja u motoru. Podešavaju signalnu opremu auta. Ispituju položaj motora, tlak, temperaturu, potrošnju motora, električne i vozne karakteristike.

Ako je posrijedi kvar na motoru, nakon što čuju opis smetnji od vlasnika vozila, provjeravaju motor vožnjom ili upotrebom opreme za testiranje. Ako je potrebno, rastavljaju motor te ispituju i namještaju sklop ili sustav motora i vozila. Prije rastavljanja motora obavljaju mjerenje i vizualni pregled motora. Prilikom rastavljanja motora čiste njegove dijelove i zamjenjuju oštećene dijelove te sastavljaju i ispituju cijeli sustav.

Metalostrugar

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Metalostrugar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Metalostrugari izradjuju elemente za mašine i alate kao što su osovine, čahure, vretena, klipovi, ventili, vijci, matice, prstenovi i sl. Operacije vrše na tokarskim mašinama, prilikom čega se služe mjernim instrumentima kao što su pomična mjerila, dubinomjeri, mikrometri, komparateri, šabloni, itd. Trebaju dobro poznavati geometrijski oblik oštrice alata, ekonomsku brzinu rezanja, posmak, dubinu rezanja, presjek strugotine, sredstva za hlađenje mašine i alata, trajnost alata. Itd.

Plinski i vodoinstalater

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Plinski i vodoinstalater/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Omogućiti nesmetan i siguran dotok vode i plina od glavnoga voda do trošila u stanovima, radionicama, tvornicama i drugdje – to je posao vodoinstalatera i plinoinstalatera. Vodoinstalateri montiraju i higijensko-sanitarne uređaje: kade, umivaonike, školjke, izljeve i dr. Plinoinstalateri postavljaju plinske štednjake, grijalice, bojlere. Kao i mnogi drugi majstori, tako i vodoinstalateri i plinoinstalateri upoznaju se s nacrtom (shemom) instalacije, a ako takva nacrta nema, mogu ga i sami skicirati. Zatim utvrđuju vrstu i količinu potrebnoga materijala za postavljanje instalacije. Cijevi kroz koje će teći voda, odnosno plin, režu se, savijaju, izrađuju se navoji, postavljaju nosači, spojnice i prirubnice. Dakako u zidovima se moraju napraviti rupe i kanali u koje će se cijevi postaviti. Kad je instalacija dovršena, priključuje se na dovod vode ili plina, provjerava se brtvljenje na spojevima i priključcima, otklanjaju se eventualni nedostaci i cjelokupni uređaj se pušta u pogon.

Mehaničar šinskih vozila

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Mehaničar šinskih vozila/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Mehaničari rastavljaju i sastavljaju dijelove i sklopove mehaničkih mašina prema tačno utvrđenim postupcima. Oni rasklapaju i sklapaju dijelove i sklopove šinskih vozila. Rade u servisnim radionicama i industrijskim halama. Zanimanja i poslovi koje može da obavlja mehaničar šinskih vozila po završetku školovanja su: defektator na održavanju vučenih vozila, i mehaničar na održavanju vučnih sredstava. Zvanje mehaničar šinskih vozila stiče se kroz trogodišnje školovanje. Učenik kroz školovanje stiče osnovna znanja i vještine za održavanje, defektažu, zamjenu i opravku mehaničkih sklopova i uređaja na vučnim i vučenim željezničkim vozilima uz pravilno korištenje alata i mjernog pribora. Poslije šest mjeseci rada pod nadzorom i položenog pripravničkog ispita, mehaničar šinskih vozila, prema potrebi ili sklonosti, dobija rješenje o rasporedu na poslove i radne zadatke na neodređeno vreme. Mehaničar šinskih vozila školuje se uz rad ili se šalje na obuku kod proizvođača ili remontera šinskih vozila. Kroz svoj radni vijek, mehaničar šinskih vozila može da se usko specijalizuje za održavanje samo određenih uređaja i sklopova (npr. dizel-motora, kompresora, kočnica, regulatora broja obrtaja, osovinskog sklopa i dr.).

Instalater centralnog grijanja

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Instalater centralnog grijanja/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Instalateri grijanja montiraju većinom centralno, a katkada i plinsko i električno grijanje, slijedeći nacrte i ostale specifikacije. Toplinski uređaji centralnog grijanja uglavnom se sastoje od grijaćih tijela i kotlova za zagrijavanje vazduha, raznih mehaničkih aparata i crpki koje tjeraju topli vazduh da pod pritiskom putuje po cijevima, metalnih cijevi kroz koje prolazi topli vazduh te sigurnosnih dijelova. Kada je topli vazduhdoveden u prostoriju, zagrijavanje prostorije odvija se na temelju razlike u temperaturi između radijatora topline i okolnog prostora. Prije instaliranja sistema instalateri centralnog grijanja režu metalne cijevi na željenu dužinu, savijaju ih i spajaju, izrađuju prirubnice, držače i oslonce. Nakon montiranja ispituju rad cjelokupnog toplinskog sustava. Povremeno rade rutinske provjere i popravke, kako bi održali kvalitetno funkcionisanje grijanja.

III. Programi stručnog usavršavanja (V/1) stepen za stjecanje zvanja majstora za zanimanja:

Bravar-majstor

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil: Bravar - majstor - peti (V.) stepen

Kratak opis zanimanja:

Bravari - majstori izrađuju dijelove metalnih konstrukcija, obrađuju limove, metalne profile i cijevi te izvode razne montažne radove na građevinskim objektima. Bravari koji su zaposleni kod obrtnika ili imaju vlastiti obrt izrađuju maloserijske metalne predmete ili dijelove sklopova.

Zavarivač-majstor

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Zavarivač-majstor /peti (V/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Cilj programa je usavršiti polaznike da usvoje vještine i znanja koja su potrebna za uspješno:
- obavljanje zavarivanja (planiranje, pripremanje, izvođenje i provjera kvaliteta),
- osposobljavanje polaznika za racionalno korištenje sredstava rada, energije, materijala i vremena,
- usavršavanje vještine zavarivanja postupkom ručnog elektrolučnog zavarivanja (obloženom elektrodom),
- stjecanje umješnosti zavarivanja elektrolučnim postupkom u zaštitnoj atmosferi,
- osposobljavanje za spajanje dijelova elektrootpornim zavarivanjem,
- stjecanje umješnosti zavarivanja postupkom gasnog zavarivanja, kao i ostalim postupcima zavarivanja,
- rad na automatima za postupke zavarivanja: MIG, MAG, TIG, EPP,
- zavarivanje punjenom žicom,
- usavršavanje vještine spajanja dijelova mekim i tvrdim lemljenjem,
- osposobljavanje za kontrolu i ispitivanje zavarenih spojeva I otklanjanje grešaka u zavarenim spojevima,
- osposobljavanje za komercijalne i administrativne poslove iz domena poslova zavarivanja,
- razvijanje sposobnosti pravilne primjene standarda kvaliteta i
- usvajanje znanja o pravilnoj primjeni propisa iz zaštite na radu, korištenju zaštitnih sredstava i zaštiti okoline.

Metalostrugar-majstor

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Metalostrugar-majstor/peti (V/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Metalostrugari izradjuju elemente za mašine i alate kao što su osovine, čahure, vretena, klipovi, ventili, vijci, matice, prstenovi i sl. Operacije vrše na tokarskim mašinama, prilikom čega se služe mjernim instrumentima kao što su pomična mjerila, dubinomjeri, mikrometri, komparateri, šabloni, itd. Trebaju dobro poznavati geometrijski oblik oštrice alata, ekonomsku brzinu rezanja, posmak, dubinu rezanja, presjek strugotine, sredstva za hlađenje mašine i alata, trajnost alata. Itd.

Automehaničar-majstor

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil: Automehaničar - majstor - peti (V.) stepen

Kratak opis zanimanja:

Automehaničari - majstori popravljaju i servisiraju automobile i manje kamione. Osnovni posao automehaničara sastoji se u utvrđivanju i uklanjanju kvarova i oštećenja na motoru. Kako bi svoj posao mogli dobro obavljati, trebaju poznavati dijelove i princip rada motora, kao i toplinske i hidraulične zakone i procese.