Medicinska struka

I.Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (IV/1) stepen i četverogodišnji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (IV/1) stepena za zanimanja:

Medicinska sestra-tehničar

Područje rada: Zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Medicinska sestra-tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Obrazovanje medicinskih tehničara/sestara u području zdravstva, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih Zakonom, ima za cilj usvojiti znanje, osposobiti i razviti, putem opće obrazovnog i strukovnog programa, kod učenika znanje i vještine, za rad na području zdravstvene njege, prvenstveno u zdravstvu.

Obrazovni program za medicinske tehničare/sestre treba omogućiti stjecanje dobrog općeg obrazovanja, prije svega u prirodno-znanstvenom i jezičnom području, što će omogućiti razumijevanje stručnih sadržaja i nastavak obrazovanja. Obrazovanje treba omogućiti solidno stručno obrazovanje kojim će se uključiti u rad u zdravstvenim ustanovama. Program je usklađen s očekivanim i potrebnim stručnim novinama (preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Međunarodnog udruženja medicinskih sestara/tehničara (ICN) primjerenim radu medicinske sestre/tehničara)

Medicinske sestre/tehničari, rade na unapređenju zdravlja, sprečavanju bolesti, liječenju i rehabilitaciji svojih pacijenata. Mogu raditi na vrlo različitim radnim mjestima: od patronaže do jedinica intenzivne skrbi, katkad samostalno, katkad u timu, a katkad i pomažu liječnicima. Medicinske sestre/tehničari mogu raditi i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u bolnicama, u ustanovama za njegu i rehabilitaciju u kući. s liječnicima u različitim ordinacijama, u službama za hitnu medicinsku pomoć, u sestrinskim školama, te izvan zdravstva, na primjer, u domovima za starije osobe i dječjim vrtićima.Ono što je zajedničko svim sestrama jest sustavni pristup u otkrivanju i rješavanju zdravstvenih problema iz njihovog djelokruga. Promatraju i procjenjuju tjelesno i psihičko stanje svojih pacijenata, osiguravaju važne podatke liječnicima za prepoznavanje i praćenje tijeka bolesti, utvrđuju rizike za zdravlje te mogućnosti pacijenata i njihovih obitelji za aktivno sudjelovanje u njezi i liječenju te sudjeluju u provedbi medicinskih postupaka.

II.Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (III/1) stepen strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (III/1) stepena za zanimanja:

Njegovateljica

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Njegovateljica/ treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Polaznici koji završe program osposobljavanja za zanimanje njegovateljica bit će osposobljeni za obavljanje poslova:
- njege bolesnih i nemoćnih
- postupaka vezanih uz uređenje bolesničke postelje i posteljnog rublja
- Pomoći pri podjeli hrane i hranjenju - Pomoći pri obavljanju fizioloških potreba
- Prenošenja materijala za laboratorijske potrebe
- Uređivanja umrlog
- Briga za transport umrlog
- Provođenje dezinfekcije pribora za njegu i okoline
- Provođenje depedikulacije
- Prepoznavanje promjena na bolesniku/štićeniku