Search
Close this search box.

O školi

Vizija Centra za obrazovanje odraslih Tuzla

PU Centar za obrazovanje odraslih Tuzla nastala je kao odgovor na potrebe tržišta rada, na način da smo ponudu programa obrazovanja odraslih, definisali kroz tražena zanimanja, odnosno znanja i vještine potrebne za brži razvoj, i to ne samo u privrednom, već u javnom sektoru društva. Na temelju tih pokazatelja definisali smo svoju upisnu politiku, zatim politiku kvaliteta izvođenja nastavnog sadržaja, te politiku finansiranja izvođenja nastavnih planova i programa u ovoj ustanovi.

Vođeni idejom da budete ono što želite biti, da budete stručno osposobljeni za zanimanja koja vam garantuju uspjeh u životu i radu, utemeljili smo ustanovu, dostupnu svima pod jednakim uvjetima, ustanovu koja je dio savremenog sistema cjeloživotnog obrazovanja. U ovom obrazovnom centru sistemski se prati tehničko-tehnološki razvoj i potrebe tržišta rada, te u skladu s tim, unapređuje nastavni proces, odnosno, nadopunjuje se nastavnim programima za zanimanja koja su tražena na tržištu rada, te se koriste najkvalitetniji kadrovski i materijalno-tehnički resursi kako bi se realizovao najkvalitetniji nastavni proces.

Preoblikovanje tržišta rada

Neusklađenost ponude i potražnje, između postojećih vještina kvalifikovane radne snage i vještina koje traže i zahtijevaju poslodavci, prisiljavaju sve nezaposlene ili zaposlene osobe, odnosno one koji žele da se zaposle, sačuvaju postojeće radno mjesto ili napreduju u svojoj poslovnoj karijeri na stalno obrazovanje. Upravo, navedeni oblik obrazovanja je naša temeljna djelatnost kojom ostvarujemo koncepciju cjeloživotnog obrazovanja, imajući u vidu činjenicu da je nastupilo novo doba i da obrazovanje ne može zastati na tradicionalnim oblicima nego mora da bude inovativno, spremno za nove izazove savremenog poslovnog svijeta.

Ponosni smo na činjenicu da svojim djelovanjem, organizovanjem i izvođenjem programa obrazovanja odraslih, dajemo značajan doprinos smanjenu nezaposlenosti kroz prekvalifikaciju i programe za stjecanje srednje stručne spreme ili stručna usavršavanja, ali i podizanju konkurentnosti i kompetitivnosti na tržištu rada, značajnim podizanjem kvaliteta specifičnih stručnih znanja uposlenika kao osnovnog faktora kontinuiranog napretka i razvoja privrednog ili javnog sektora.

Mi smo ustanova za obrazovanje, koja kontinuirano prati i popularizira određena dostignuća znanosti o obrazovanju odraslih, odnosno publicira one didaktičke i metodičke ideje koje koresponduju sa savremenim tendencijama u obrazovanju odraslih osoba u razvijenim zemljama EU.