Search
Close this search box.

Zanimanja

Ključ za uspjeh na tržištu rada

Onima koji žele učiti, koji trebaju znanje i koji stječu kvalitetno obrazovanje, nudimo izvor znanja, znanja za zanimanja, koja su inovativna i tražena na tržištu rada.

PU Centar za obrazovanje odraslih Tuzla je u svoj program rada uvrstila zanimanja koja su prihvaćena, poznata i priznata na tržištu rada.

Odaberite zanimanja za sebe u širokom spektru ponuđenih, odaberite zanimanja koja vam se čine najprimjerenijima i najprivlačnijima s obzirom na vaše interese, vrijednosti i sposobnosti.

Četverogodišnji strukovni programi

I. Četverogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (IV/1) stepen i četverogodišnji strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (IV/1) stepena za zanimanja:

Područje rada: Saobraćaj
Obrazovni profil-zanimanje: Tehničar drumskog saobraćaja/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Tehničar drumskog saobraćaja prikuplja, analizira i prati podatke koji su bitni za obavljanje usluga u drumskom saobraćaju putnika i tereta te organizuje ekonomično i sigurno iskorištavanje vozila. Njegovi su poslovi raznoliki, a ovise o mjestu rada. Tehničar drumskog saobraćaja sudjeluje u izradbi kalkulacija cijena putničkog i teretnog prijevoza. Sudjeluje i u izradbi redova vožnje u putničkom drumskom saobraćaju. On vodi dokumentaciju koja je potrebna pri obavljanju otpremničko-špediterskih obaveza. Obavlja i administrativne poslove osiguravanja putnika i tereta.
Tehničari drumskog saobraćaja zaposleni na autobusnim kolodvorima i drumskim teretnim terminalima vode brigu o organizaciji dovoza i odvoza putnika i tereta. Organizuju rad službi koje rješavaju probleme kašnjenja prijevoza te zagubljenog ili nestalog tereta. U poduzećima koja se bave uslugama prijevoza putnika ili tereta u gradskom, prigradskom, međugradskom i međunarodnom saobraćaju vode brigu o ekonomičnosti uporabe i ispravnosti voznog parka. Posao se odnosi na tehničke preglede, registraciju vozila, osiguravanje vozila i putnika, nabavu rezervnih dijelova, goriva, maziva te nadzor osoblja za održavanje vozila. U slučaju saobraćajne nesreće vozila iz njihova prometnog parka, surađuju s prometnom policijom i osiguravajućim društvima da bi se obavio očevid te utvrdila nastala šteta. Tehničari drumskog saobraćaja vode i skladišno poslovanje u skladištima drumskih teretnih terminala. Manji broj organizuje i unajmljuje osobna i teretna vozila (tzv. rent-a-car).
Tehničari drumskog saobraćaja rade i u prometnoj policiji na poslovima statističke evidencije, analize i praćenja podataka vezanih uz odvijanje saobraćaja: gustoća i oscilacije saobraćaja, saobraćajni zastoji, saobraćajne nezgode, vrste saobraćajnih prekršaja i ostalih događaja koji su bitni za sigurno i redovito odvijanje saobraćaja.
Tehničari drumskog saobraćaja koriste se u radu kompjutorima s prilagođenim programima, saobraćajnim kartama koje prikazuju različite situacije u saobraćaju, saobraćajnim kartama te različitim dokumentima i uputama za njihovu primjenu. Da bi ostvarili brzu komunikaciju sa saradnicima, često se služe telefonom, mobitelom, radiovezom i automobilom.

Radni uvjeti:
Ovisno o vrsti posla, tehničari drumskog saobraćaja rade u različitim uvjetima. Neke poslove obavljaju u uredskim prostorijama, druge u radionicama za tehničke preglede i održavanje vozila, skladištima ili pak povremeno na otvorenom – neovisno o vremenskim uvjetima. Posao može biti vezan uz rad sa strankama – izravno ili telefonski. U svom radu povremeno se suočavaju s neugodnim situacijama: saobraćajne nesreće s povrijeđenim pa i poginulim osobama, prevrtanje vozila s rasipanjem tereta, nužnost organizovanja pretovara iz pokvarenih ili oštećenih vozila i sl. Povremeno su u radu izloženi buci i prevelikoj koncentraciji štetnih plinova.

Poželjne osobine:
S obzirom na to da su poslovi raznovrsni, tehničar drumskog saobraćaja trebao bi općenito biti okretna i snalažljiva osoba dobrih organizacionih sposobnosti. Kako često vodi brigu o raznim podacima i organizovanju saobraćaja važna je savjesnost i pedantnost u radu. Zbog rada sa strankama potrebna je smirenost i sposobnost komuniciranja.

Osposobljavanje i zapošljavanje:
Školovanje za tehničara drumskog saobraćaja traje 4 godine u školi za drumski saobraćaj. Nakon završene srednje škole može se nastaviti školovanje za inženjera drumskog saobraćaja. Tehničari drumskog saobraćaja mogu se zaposliti u poduzećima ili dijelovima poduzeća koja se bave uslugama drumskog saobraćaja putnika ili tereta, autobusnim kolodvorima i cestovno-teretnim terminalima, u prometnoj policiji, poduzećima za unajmljivanje vozila, stanicama za tehnički pregled vozila. Mogu otvoriti i vlastito prijevozničko poduzeće.

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Medicinska sestra-tehničar/četvrti (IV/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Obrazovanje medicinskih tehničara/sestara u području zdravstva, osim zajedničkih ciljeva u sustavu srednjoškolskog obrazovanja utvrđenih Zakonom, ima za cilj usvojiti znanje, osposobiti i razviti, putem opće obrazovnog i strukovnog programa, kod učenika znanje i vještine, za rad na području zdravstvene njege, prvenstveno u zdravstvu.

Obrazovni program za medicinske tehničare/sestre treba omogućiti stjecanje dobrog općeg obrazovanja, prije svega u prirodno-znanstvenom i jezičnom području, što će omogućiti razumijevanje stručnih sadržaja i nastavak obrazovanja. Obrazovanje treba omogućiti solidno stručno obrazovanje kojim će se uključiti u rad u zdravstvenim ustanovama. Program je usklađen s očekivanim i potrebnim stručnim novinama (preporukama Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), Međunarodnog udruženja medicinskih sestara/tehničara (ICN) primjerenim radu medicinske sestre/tehničara).

Medicinske sestre/tehničari, rade na unapređenju zdravlja, sprečavanju bolesti, liječenju i rehabilitaciji svojih pacijenata. Mogu raditi na vrlo različitim radnim mjestima: od patronaže do jedinica intenzivne skrbi, katkad samostalno, katkad u timu, a katkad i pomažu liječnicima. Medicinske sestre/tehničari mogu raditi i u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u bolnicama, u ustanovama za njegu i rehabilitaciju u kući. s liječnicima u različitim ordinacijama, u službama za hitnu medicinsku pomoć, u sestrinskim školama, te izvan zdravstva, na primjer, u domovima za starije osobe i dječjim vrtićima.Ono što je zajedničko svim sestrama jest sustavni pristup u otkrivanju i rješavanju zdravstvenih problema iz njihovog djelokruga. Promatraju i procjenjuju tjelesno i psihičko stanje svojih pacijenata, osiguravaju važne podatke liječnicima za prepoznavanje i praćenje tijeka bolesti, utvrđuju rizike za zdravlje te mogućnosti pacijenata i njihovih obitelji za aktivno sudjelovanje u njezi i liječenju te sudjeluju u provedbi medicinskih postupaka.

Područje rada: Poljoprivreda prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Poljoprivredni tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Poljoprivredni tehničari organizuju, nadgledaju i usklađuju biljnu i stočarsku proizvodnju u poljoprivrednim poduzećima i na privatnim poljoprivrednim gospodarstvima. Cilj im je proizvesti biljne kulture na oranicama (žitarice, povrće, industrijsko i krmno bilje), u voćnjacima i u vinogradima. U sklopu stočarstva oni uzgajaju krupnu i sitnu stoku i perad te rade na izradbi stočnih i peradarskih prerađevina. Poslovi u ratarstvu obuhvaćaju pripremu tla, gnojidbu, sjetvu, odnosno sadnju, zaštitu bilja, ubiranje plodova (žetvu), skladištenje i pripremu proizvoda za daljnju preradbu. U vrtlarstvu uzgoj povrća, cvijeća, ukrasnog grmlja i drveća uključuje posebnu obradbu tla, proizvodnju ili izbor sadnog materijala i sjemena, gnojidbu i zaštitu te otpremanje gotovih proizvoda na tržište. Neki poljoprivredni tehničari bave se uređivanjem parkova i zelenih površina. U voćarstvu uzgajaju se sve vrste domaćeg voća (jabuke, kruške, šljive, marelice, breskve, trešnje, višnje, orasi) i neke vrste južnog voća (smokve, naranče, mandarine, limuni, bademi, masline). Poslovi uključuju pripremu i gnojidbu tla, nasad plantažnih ili rasutih voćnjaka, obrezivanje krune voćaka, prskanje i zaprašivanje protiv bolesti i štetočina, berbu, sortiranje, skladištenje te preradbu sušenjem, konzerviranjem, cijeđenjem u sokove ili pečenjem u alkoholna pića. U vinogradarstvu i vinarstvu poljoprivredni tehničari rigolaju i gnoje tlo za sadnju različitih vrsta grožđa, obrezuju i cijepe lozu, prskanjem i zaprašivanjem štite je od bolesti i nametnika, beru i razvrstavaju grožđe i u podrumima ga prerađuju u vino, koje filtriraju i pretaču te spremaju u bačve ili boce, etiketiraju, pohranjuju ili ga otpremaju na tržište. U stočarstvu poljoprivredni tehničari uzgajaju goveda, što obuhvaća njegovanje i hranjenje junica i bikova, muznih krava te tovljenje teladi i junadi. Nadalje, oni rade na uzgoju, hranidbi i tovu svinja, ovaca i koza te raznih vrsta peradi. U taj sklop poslova ulazi i proizvodnja mlijeka te konzumnih jaja i jaja. Poljoprivredni tehničari mogu se baviti i drugim granama proizvodnje, kao što su gljivarstvo, pčelarstvo, ribarstvo, konjogojstvo. Zbog raznovrsnosti poslova u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, a u svrhu veće stručne specijalizacije i djelotvornijeg obavljanja radnih zadaća, uz poljoprivrednog tehničara općeg smjera razvila su se i specijalizovana poljoprivredna zanimanja. To su poljoprivredni tehničar biljne proizvodnje, poljoprivredni tehničar vrtlar, poljoprivredni tehničar stočar i poljoprivredni tehničar fitofarmaceut.

Radni uvjeti
Poljoprivredni tehničari rade na otvorenom (oranice, livade, voćnjaci, vrtovi, vinogradi), ali i u zatvorenim prostorima, kao što su staklenici, plastenici, staje, podrumi, skladišta i slična mjesta. Njihov rad, ovisno o vrsti proizvodnje, zahtijeva različite tjelesne aktivnosti i položaje: stajanje, hodanje, sjedenje (rjeđe), čučanje, sagibanje, penjanje, prenošenje tereta. Radne se operacije povremeno odvijaju u nepovoljnim vremenskim prilikama (oborine, vjetar, prašina, niske odnosno visoke temperature). U radu se služe različitim alatima, mašinama i uređajima. To mogu biti jednostavnije alatke (noževi, škare, vile, lopate, grablje, motike, pile), ali i složeniji pogonski i priključne mašine (traktori, plugovi, drljače, tanjurače, valjci, sijačice, sadilice, kultivatori, prskalice, zaprašivači, kosilice, vršalice, prevrtači, preše, muljače, miješalice, ventilatori, inkubatori, pojilice, dojilice, sortirnice). Služe se raznim instrumentima, poput termometara, barometara, anemometara, ligometara, mirometara i sličnih mjernih aparata. Mnoga od ovih tehničkih sredstava traže vrlo pažljivo rukovanje, jer inače može doći do ozljeđivanja korisnika, pa i težih nesreća. Poljoprivredni tehničari izloženi su djelovanju hemijskih sredstava i otrova koja koriste za suzbijanje korova, bolesti i štetočina. To otvara vrata raznim alergijama i bolestima dišnih organa. Zato su upućeni na upotrebu odgovarajućih zaštitnih sredstava.

Poželjne osobine
Za obavljanje poslova poljoprivrednog tehničara potrebna je čvršća tjelesna građa, otporan i izdržljiv organizam te normalne psihomotoričke sposobnosti. Potreban je i normalan vid, uključujući poznavanje boja, te dobar sluh, njuh i okus. Kako su poljoprivredni tehničari često i organizatori pojedinih dijelova proizvodnje, poželjno je da imaju stanovite organizacione sposobnosti te smisao za komunikaciju i timski rad. Ovo je zanimanje prikladno za normalno razvijene osobe obaju spolova koje imaju izražen interes za prirodu, biljke i životinje. Dapače, promatranje, razumijevanje i podržavanje promjena koje nastaju u njihovu razvoju može pružiti istinsko profesionalno zadovoljstvo.

Osposobljavanje i zapošljavanje
Školovanje za poljoprivredne tehničare traje četiri godine. Nastavni program za sve smjerove sadrži zajednički dio i poseban stručni dio. U zajedničkom su dijelu općeobrazovni predmeti (bosanski jezik, strani jezik, povijest, etika i kultura, geografija, politika i gospodarstvo, matematika, fizika, kemija, biologija, računarstvo te tjelesna i zdravstvena kultura), dok su u posebnom stručnom dijelu diferencirani nastavni predmeti za svaki smjer. Tako su u nastavnom planu i programu za opći smjer poljoprivrednog tehničara sadržani stručni predmeti za sve grane poljoprivredno-stočarske proizvodnje, manje ili više ekstenzivno, a u planovima za poljoprivredne tehničare biljne proizvodnje, stočare, vrtlare i fitofarmaceute naglašeno su razrađeni i specijalizovani predmeti za konkretnu struku. Međutim, u svim smjerovima prevladavaju stručni predmeti sa stručnom praksom.

Područje rada: Proizvodnja i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Prehrambeni tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Prehrambeni tehničari organiziraju primanje, rukovanje, čuvanje i usklađivanje prehrambenih sirovina i proizvoda, vode prehrambene proizvodne trake i rade u odgovarajućim nadzorno-analitičkim i razvojnim laboratorijima. Mogu raditi u proizvodnji mlijeka i mliječnih proizvoda, preradbi mesa i riba, voća i povrća, u mlinarstvu i preradbi brašna, u proizvodnji konditorskih proizvoda, šećera i škroba, ulja i masti, vina i drugih pića, kvasca i octa, u tehnologiji fermentacijskih procesa i obradbi otpadnih voda. Prema tomu, osposobljeni su za rad praktički u cjelokupnoj prehrambenoj industriji i obrtništvu, s mogućnošću prilagođavanja pojedinim prehrambenim tehnologijama. Prehrambeni se tehničari u proizvodnji prije svega brinu o prihvaćanju, čuvanju i uskladištenju sirovina do preradbe s kontrolom kakvoće i odgovarajućim klasiranjem. Oni vode i nadgledaju pojedinačne tehnološke procese, kao što su čišćenje, pranje, ljuštenje, konzerviranje (hlađenjem, zagrijavanjem, dimljenjem, steriliziranjem, sušenjem, zračenjem), fermentiranje, destiliranje, ekstrahiranje. Na kraju, oni se brinu za pakiranje gotovih prehrambenih proizvoda u odgovarajuću ambalažu.

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Građevinski tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Građevinski tehničari sudjeluju u svim poslovima građenja: od planiranja i pripreme, preko projektovanja do izvedbe građevine. Kako to kažu sami nazivi zanimanja, prvi se bave visokogradnjama: od obiteljskih kuća, vikendica, garaža, do višekatnih stambenih ili poslovnih objekata ili čak čitavih naselja. To su prije svega neposredni proizvođači: tehničari poslovođe, graditelji, izvođači-tehnolozi. Njihov je posao organizovanje i nadzor nad izvođenjem većeg ili manjeg dijela poslova na gradilištu. Sljedeći tip građevinskog tehničara bavi se pripremom i organizacijom proizvodnje: nazivaju ih planerima-dispečerima i kalkulantima-analitičarima. Konačno, jedan tip građevinskih tehničara svojevrsna je veza između spomenutih dvaju. To su tehničari koji se bave crtanjem – razrađivanjem nacrta, osobito njihovih detalja. Svako je gradilište nalik na svojevrsnu tvornicu. Tu je, dakle, nužna svakodnevno organizovanje i kontrola poslova, da bi se izbjegle poteškoće i zastoji u građenju, a prije svega ozljede i nesreće pri radu. Uloga građevinskih tehničara u tomu je vrlo velika.

Područje rada: Proizvodnja i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje:Tehničar hortikulture/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Tehničar hortikulture nakon završenog školovanja je osposobljen da organizuje proizvodnju, gajenje i njegu cvijeća, ukrasnog drveća i šiblja, začinskog i ljekovitog bilja. Prati i sprovodi mjere tehnološkog procesa u proizvodnji biljaka, sjemena i sadnog materijala. Projektuje i prati ozelenjavanje, održavanje i zaštitu javnih površina, parkova, ali i dvorišta. Posao obavlja uglavnom na otvorenom prostoru, u pokretu (rasadnici, javni i nacionalni parkovi, ozelenjavanje i ukrašavanje dvorišta…), ali može da radi i u zatvorenom prostoru (projektni biroi, cvjećare, prodavnice opreme za hortikulturu, poljoprivredne apoteke). Ovaj obrazovni profil omogućava ispoljavanje estetskih i kreativnih potencijala kroz izradu cvjetnih aranžmana i organizaciju i dekoraciju unutrašnjeg prostora. Nakon završetka srednje škole, moguće je upisati fakultet pejzažne arhitekture ili srodne fakultete i visoke strukovne škole.

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Veterinarski tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Veterinarski tehničar pomaže veterinaru u liječenju oboljelih ili ozlijeđenih životinja, u provođenju postupaka prevencije (sprečavanja) širenja zaraznih bolesti životinja te u različitim postupcima uzgoja životinja. Neke jednostavnije poslove veterinarski tehničar obavlja samostalno, ali po uputi koju je dobio od veterinara. Prilikom utvrđivanja bolesti, veterinarski tehničar može provoditi jednostavnije preglede životinja i laboratorijske pretrage. Pošto veterinar utvrdi o kakvoj je bolesti riječ i odredi način liječenja, veterinarski tehničar može primjenjivati terapiju – npr. davati lijekove, čistiti i povijati rane i sl. Veterinarski tehničar pomaže i u hirurškim zahvatima koje izvodi veterinar. Da bi se spriječila pojava i širenje zaraznih bolesti u životinja, od kojih se neke mogu prenijeti i na ljude, provode se mjere preventivne zaštite. Najčešća mjera preventivne zaštite jest cijepljenje životinja. Veterinarski tehničar pomaže ili, po veterinarovoj uputi, sam cijepi životinje i daje im sredstva za čišćenje od crijevnih i drugih nametnika. Znatan dio poslova veterinara i veterinarskog tehničara odnosi se na unapređenje i poboljšanje uzgoja životinja. Da bi se poboljšale pojedine karakteristike uzgajanih životinja, provodi se umjetno osjemenjivanje ili pak kastriranje. Veterinarski tehničar pomaže veterinaru pri umjetnom osjemenjivanju, porođaju i kastriranju životinja, a dio tih poslova može obavljati i samostalno. Osim toga, veterinarski tehničar može upućivati uzgajivače i timaritelje životinja u načine uzgoja i brigu o zdravlju životinja. Veterinarski tehničar priprema i održava veterinarske instrumente te vodi dio administrativnih poslova u veterinarskoj ambulanti.

Područje rada: Ekonomija, pravo, administracija i trgovina
Obrazovni profil-zanimanje: Poslovno pravni tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Poslovno – pravni tehničari obavljaju administrativne poslove: prijem i slanje pošte, korespondenciju, pripremu, izdavanje i evidentiranje spisa i sl. Rade na ovjerama potpisa, rukopisa i prijepisa. Ukoliko su zaposleni na šalterima, obavljaju ovjere dokumenata, zaprimaju i izdaju dokumente. Komuniciraju sa strankama i upućuju ih koju dokumentaciju trebaju priložiti, kako ispuniti obrasce ili na koji način podnijeti zahtjev da bi ostvarili ono što im je potrebno. Poslovno-pravni tehničari vode evidenciju o primljenim i izdanim dokumentima. Poslovno – pravni tehničari mogu raditi u pisarnicama, matičnim uredima, zemljišno-knjižnim uredima, osiguravajućim društvima, sudovima i drugim privatnim i javnim preduzećima.

Područje rada: Ugostiteljstvo i turizam
Obrazovni profil-zanimanje: Ugostiteljski tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Školovanje ugostiteljskog tehničara prilagođeno je zahtjevima širokog raspona poslova u hotelima, hotelskim poduzećima, turističkim agencijama i drugim sličnim poduzećima turističke ponude. Ugostiteljski tehničar radi u mnogobrojnim poslovima na različitim radnim mjestima: izrađuje i ostvaruje evidenciju i ekonomsku raščlambu turističkih i izletničkih aranžmana te aranžmana službenih putovanja, obrađuje turističko tržište, obavlja akviziciju, kalkulativne proračune i dopisivanje s domaćim i inozemnim poslovnim partnerima uz korištenje stranih jezika i daktilografije, koordinira rad službi u turističkoj agenciji i u prodajnom odjelu hotela i obavlja šalterske poslove, recepcijske poslove , poslove u propagandnoj turističkoj djelatnosti i sl.

Područje rada: Ekonomija, pravo, administracija i trgovina
Obrazovni profil-zanimanje: Ekonomski tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Ekonomija kao područje rada u kojem se obrazuju ekonomisti omogućava zadovoljavanje interesa polaznika koji su naklonjeni proučavanju društvenih nauka. Izučavajući grupu ekonomskih predmeta pored opće-obrazovnih, naši polaznici stječu znanja o ekonomiji kao teoriji i ekonomiji u primjeni. Po završetku četverogodišnjeg školovanja i stjecanjem zvanja ekonomiste, imaju mogućnost da nastave školovanje na stručnim školama i fakultetima ili da se zaposle u mnogim granama privrede (u banci, u osiguranju, u trgovačkim, turističkim i ugostiteljskim poduzećima…), a poslovi na kojima ekonomist može da radi su poslovi u oblasti knjigovodstva, računovodstva, financija, blagajnički poslovi, poslovi ekonomske propagande i sl. Na radnim mjestima na kojima se zapošljavaju ekonomisti, većina poslova se obavlja na računarima, za što se osposobljavaju kroz program računalstva koji je predviđena nastavnim planom i programom. Isto tako nastavnim programom za obrazovni profil ekonomist predviđeni su predmeti kojima se stječu neophodna stručna znanja iz ekonomije, organizacije i menadžmenta poduzeća.

Područje rada: Ugostiteljstvo i turizam
Obrazovni profil-zanimanje: Turistički tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Školovanje za obrazovni profil turistički tehničar traje četiri godine. Budući turistički tehničari tokom školovanja uče stručne predmete, a također u školovanju ovog profila stiče se i opšta kultura i obrazovanje. Putem blok nastave učenici imaju priliku da u praksi provjere stečena znanja i vještine u obavljanju različitih poslova. Za ovo zanimanje učenici treba da posjeduju osobine kao što su: tačnost, strpljenje, toleratnost, istrajnost, komunikativnost, ljubaznost, urednost, verbalne sposobnosti i naravno posjedovanje opšte kulture. Po završetku školovanja turistički tehničari rade u turističkim agencijama i hotelima, i osposobljeni su da pripremaju, izrađuju i prodaju turističke usluge, prate, realizuju i obračunavaju turističke usluge, uslužuju goste u hotelu, komuniciraju sa gostima i klijentima i na stranim jezicima. Ukoliko žele da nastave školovanje, turistički tehničari se mogu upisati na svim fakultetima društvenih smjerova i visokim strukovnim školama.

Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta
Obrazovni profil-zanimanje: Šumarski tehničar /četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Šumarski tehničar radi na uzgoju, zaštiti, uređivanju i iskorištavanju šuma. U radu na uzgoju šume i na pošumljavanju radi šumarski tehničar, po uputama inženjera šumarstva, a u određenim okvirima i samostalno, utvrđuje uvjete i mogućnosti uzgoja šume. Ti su uvjeti: vrsta tla i klima, mogućnosti i razlozi uzgoja pojedinih vrsta šume te mogućnosti iskorištavanja. Tako šumarski tehničar prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja, utvrđuje njegovu veličinu, vrste šumskih kultura i zajednica te njihovo stanje. On prikuplja podatke o vrstama i populaciji drveća, mogućim bolestima i oštećenjima šuma, opasnostima od požara i sl. Na temelju tih elemenata predlaže načine uzgoja i iskorištavanja. Šumarski tehničar prikuplja sjeme i radi na uzgoju sadnica. Nadzire njihov razvoj i eventualne pojave bolesti ili štetnika. Predlaže i provodi mjere zaštite sadnica, kao i šume uopće. Same radove na pošumljavanju, čišćenju i sječi drveća najčešće obavljaju pomoćni i priučeni radnici ili pak radnici koji su školovani (ili osposobljeni) za rad sa određenim mašinama koji se rabe u šumarskim radovima. Njihovim radom najčešće rukovodi šumarski tehničar. U tom slučaju on planira izvođenje radova, određuje i označuje dijelove šume koji su predviđeni za sječu, proračunava količinu drva koja će se dobiti sječom, planira gradnju šumskih cesta, organizuje rad, normira rad, planira potrebne mašine i alat, prati i nadzire provedbu. Posebno je zadužen za provođenje mjera sigurnosti na radu. Šumarski tehničar može obavljati i određena laboratorijska ispitivanja, a obavlja i neke administrativne poslove u šumarijama. Šumarski tehničar mora poznavati funkciju i mogućnosti različitih mašina i alata koji se upotrebljavaju u šumarskim radovima. I sam se pritom služi dijelom alata (npr. sjekira, manja motorna pila), no uglavnom se služi različitim mjernim alatom i instrumentima, a u nekim situacijama i laboratorijskom opremom.

Područje rada: Mašinstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Mašinski tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Mašinski tehničari bave se poslovima vezanim uz projektovanje, gradnju, upotrebu i održavanje alata i mašina. Mogu raditi u odjelima konstrukcije mašina i alata, na pripremi i vođenju proizvodnje mašinskih dijelova i alata te u kontroli rukovanja i održavanja alatnih mašina u proizvodnim pogonima. Konstruisanjem alata i mašina bave se, u pravilu, u timu sa mašinskim inženjerima. To je složen posao koji zahtijeva iznalaženje optimalnih rješenja u pogledu opterećenja, brzine i dimenzija mašina te sigurnosti i lakoći njegove upotrebe. Mašinski tehničari skiciraju i proračunavaju različite elemente mašina (npr. elemente za spajanje i rastavljanje, osovine, ležajeve, opruge, zupčanike itd.). Prvo se izrađuje skica nekog elementa mašine i njegove funkcije, potom se određuje mjesto izloženosti najvećim naprezanjima – tzv. “opasni presjeci”, proračunavaju dimenzije “opasnih presjeka”, a zatim i druge dimenzije, te određuje konačan oblik elementa mašine i njegova uklapanja u mašinu. Uz navedeno, treba odabrati i materijal za izradbu elementa mašine (željezo, obojeni metali, legura i sl.), i to na temelju konstrukcijskih proračuna statičkih i dinamičkih opterećenja (na vlak, tlak, izvijanje, savijanje i sl.). Pri tomu se koriste priručnicima s podacima o tehničkim materijalima i njihovoj obradbi te o standardizaciji elemenata mašina. Pri konstrukciji alata mašinskii tehničar proračunava sile na alatu u određenim radnim uvjetima i vrsti obradbe, po tomu određuje materijal i predlaže dimenzije i oblik alata.

Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta
Obrazovni profil-zanimanje: Ekološki tehničar/četvrti (IV/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Ekološki tehničar organizuje i izvodi ispitivanja hemijskih, mikrobiloških i bioloških svojstava ulaznih i izlaznih tvari nekog tehnološkog procesa te sudjeluje u ostalim poslovima usmjerenim ka brizi o prirodi i okolišu. Svrha ovog zanimanja jest osiguravanje izvođenja tehnoloških procesa koji će svojim tokom i kvalitetom produkata voditi računa o razvoju i zaštiti prirode, očuvanju okoliša i biosfere. Takvi procesi moraju, između ostalog, obuhvatati postupke oporabe nusproizvoda (otpadnih tvari ), ali i one postupke koji će eventualne štetne produkte procesa preraditi u, za okoliš, neškodljiv oblik. Za uspješno obavljanje opisanog posla ekološki tehničar mora posjedovati teoretska i praktična znanja kao i hemijski tehničar, ali i dodatna znanja koja se odnose na zaštitu prirode i okoliša. To znači da mora dobro poznavati pravila i tijek tehnoloških procesa te posjedovati sva teorijska znanja i praktične vještine nužne za sigurno i precizno izvođenje laboratorijskih analiza. Osim znanja iz temeljne struke (hemije i hemijske tehnologije ), važna su i opširnija znanja iz biologije (mikrobiologije, botanike, zoologije), a posebice iz poznavanja staništa. Znanja iz fizike moraju obuhvatati i područje klimatoloških motrenja, a matematika i informatika bit će proširene na statistiku te uporabu računalnih metoda za katastar.

Elektrotehničari (općeg smjera) učestvuju u poslovima projektovanja, proizvodnje i kontrole različitih električnih proizvoda. Elektrotehničari mogu raditi u konstrukcijskom uredu, u pripremi i organizaciji proizvodnje te u kontroli proizvoda ili ispitnoj stanici elektroindustrije, elektroprivrede, tele-komunikacijskih preduzeća i sl. U konstrukcijskom uredu sudjeluju u konstruisanju električnog proizvoda određenog proizvodnog programa organizacije u kojoj radi. Uz inženjere rješavaju raznovrsne tehničke probleme električnih dijelova proizvoda, izrađujući sheme, tehničke crteže i raznovrsne tehničke proračune. Pri tomu se koriste računarima, elektrotehničkim priručnicima i drugim pomoćnim tehničkim priborom. Elektrotehničari sudjeluju i u pokusnim izvedbama pojedinih konstrukcijskih rješenja električnih dijelova mašine, na temelju kojih usavršavaju proizvod. Konstrukcijski dorađena rješenja prosljeđuju u pripremu proizvodnje. U organizovanju proizvodnje elektrotehničari sudjeluju u pripremi i kontroli rada. Izrađuju tehničku dokumentaciju kojom se određuje proizvodni proces, način rada, slijed postupaka, materijali, alati i mašine te normativi i rokovi izradbe. Ovu dokumentaciju prosljeđuju neposrednim izvršiteljima te nadziru izvršenje, odnosno pridržavanje propisanog. Nakon završenog procesa proizvodnje kontrolišu kvalitetu i ispravnost gotovog proizvoda.

Programi stručnog usavršavanja

III. Programi stručnog usavršavanja (V/1) stepen za stjecanje zvanja majstora za zanimanja:

Područje rada: Ugostiteljstvo i turizam
Obrazovni profil: Kuhar – majstor- peti (V.) stepen

Kratak opis zanimanja:

Kuharski posao sastoji se u pripremanju svih vrsta toplih i hladnih jela. To podrazumijeva odabir i pripremu namirnica, određivanje tehnologije pripremanja hrane i samo njezino pripremanje (kuhanje, pečenje, prženje, pirjanje i drugo), kao i pripremu za posluživanje jela. Na osnovi normativa i zahtjeva ugostiteljskoga objekta u kojemu rade, kuhari sastavljaju dnevne i sedmične jelovnike.

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil: Bravar – majstor – peti (V.) stepen

Kratak opis zanimanja:

Bravari – majstori izrađuju dijelove metalnih konstrukcija, obrađuju limove, metalne profile i cijevi te izvode razne montažne radove na građevinskim objektima. Bravari koji su zaposleni kod obrtnika ili imaju vlastiti obrt izrađuju maloserijske metalne predmete ili dijelove sklopova.

Područje rada: Ugostiteljstvo i turizam
Obrazovni profil: Konobar- majstor -peti (V.) stepen

Kratak opis zanimanja:

Konobar – majstor poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima. Kada od gostiju primi narudžbu, prenese ih radnicima u kuhinji ili na šanku i vodi računa o tome da goste podvore što brže i kvalitetnije.

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Zavarivač-majstor /peti (V/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Cilj programa je usavršiti polaznike da usvoje vještine i znanja koja su potrebna za uspješno:
– obavljanje zavarivanja (planiranje, pripremanje, izvođenje i provjera kvaliteta),
– osposobljavanje polaznika za racionalno korištenje sredstava rada, energije, materijala i vremena,
– usavršavanje vještine zavarivanja postupkom ručnog elektrolučnog zavarivanja (obloženom elektrodom),
– stjecanje umješnosti zavarivanja elektrolučnim postupkom u zaštitnoj atmosferi,
– osposobljavanje za spajanje dijelova elektrootpornim zavarivanjem,
– stjecanje umješnosti zavarivanja postupkom gasnog zavarivanja, kao i ostalim postupcima zavarivanja,
– rad na automatima za postupke zavarivanja: MIG, MAG, TIG, EPP,
– zavarivanje punjenom žicom,
– usavršavanje vještine spajanja dijelova mekim i tvrdim lemljenjem,
– osposobljavanje za kontrolu i ispitivanje zavarenih spojeva I otklanjanje grešaka u zavarenim spojevima,
– osposobljavanje za komercijalne i administrativne poslove iz domena poslova zavarivanja,
– razvijanje sposobnosti pravilne primjene standarda kvaliteta i
– usvajanje znanja o pravilnoj primjeni propisa iz zaštite na radu, korištenju zaštitnih sredstava i zaštiti okoline.

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Metalostrugar-majstor/peti (V/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Metalostrugari izradjuju elemente za mašine i alate kao što su osovine, čahure, vretena, klipovi, ventili, vijci, matice, prstenovi i sl. Operacije vrše na tokarskim mašinama, prilikom čega se služe mjernim instrumentima kao što su pomična mjerila, dubinomjeri, mikrometri, komparateri, šabloni, itd. Trebaju dobro poznavati geometrijski oblik oštrice alata, ekonomsku brzinu rezanja, posmak, dubinu rezanja, presjek strugotine, sredstva za hlađenje mašine i alata, trajnost alata. Itd.

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil: Automehaničar – majstor – peti (V.) stepen

Kratak opis zanimanja:

Automehaničari – majstori popravljaju i servisiraju automobile i manje kamione. Osnovni posao automehaničara sastoji se u utvrđivanju i uklanjanju kvarova i oštećenja na motoru. Kako bi svoj posao mogli dobro obavljati, trebaju poznavati dijelove i princip rada motora, kao i toplinske i hidraulične zakone i procese.

Trogodišnji strukovni programi

II. Trogodišnji strukovni programi za stjecanje srednje stručne spreme (III/1) stepen strukovni programi po programima prekvalifikacije za stjecanje zvanja (III/1) stepena za zanimanja:

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Limar /treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Limarski poslovi uključuju rezanje i krojenje lima, njegovu obradbu svijanjem te montažu limenih konstrukcija. Limari to rade na temelju tehničke i tehnološke dokumentacije: skica, nacrta, normativa i opisa. Pošto prouče dokumentaciju, odabiru alate, naprave i mašine za obradbu lima, koji su zbog raznolikosti limarskih poslova mnogobrojni. Najčešće to su šablone za zacrtavanje, škare za lim – ručne i mašinske, brusilice, bušilice, čekići te razni valjci za ravnanje i svijanje lima. Osim toga, prilikom montaže limenih dijelova limari rabe aparate za varenje i lemljenje. Limari najčešće izrađuju i montiraju metalne konstrukcije i oplate automobila, vozova, aviona, zatim krovne konstrukcije, metalne okove za prozore i vrata, oluke za vodu, metalno pokućstvo i drugo. Osim što dijelovi konstrukcija moraju biti spojeni kvalitetno, spojevi treba da budu glatki i pripremljeni za daljnju obradbu. Da bi dobili fine i glatke površine, limari često moraju rabiti brusilice, a pri montaži razne bušilice. Ovisno o objektima i konstrukcijama na kojima limari rade, razlikujemo tzv. autolimare i građevne limare. Potrebno je istaknuti da neki limari izrađuju i razne sitne predmete, kao što su posude za živežne namirnice, kantice, ukrasni predmeti i dijelovi različitih predmeta. Ti predmeti nazivaju se limarska galanterija, a limari koji ih izrađuju nazivaju se limarima galanteristima.

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Pekar/četvrti (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Pekar mijese i peče kruh i pecivo. Jedna od temeljnih živežnih namirnica, kruh je u našim krajevima najveći izvor energije i proteina. Iako mnogi ljudi i sami znaju ispeći kruh, jednostavnije je kupiti kruh kojeg su ga ispekli pekari. Da bi ispekli kruh ili pecivo, pekari prvo pripremaju smjesu od koje mijese tijesto. U smjesu stavljaju prosijano brašno, kvasac, sol, vodu i ostale sastojke. Potrebne količine sastojaka određuju vaganjem. Od pripremljene smjese mašinski ili ručno mijese tijesto. Tijesto zatim oblikuju na potrebnu veličinu i oblik i slažu ga na limove za pečenje. Nadziru proces dizanja tijesta prije i za vrijeme pečenja. Prema vrsti i pecivosti tijesta, pekari slažu limove s kruhom i pecivom na određeno mjesto u peć. Prema vrsti kruha ili peciva, namještaju temperaturu peći, a prema potrebi dodaju ili oduzimaju paru prilikom pečenja. Posebno paze na trajanje pečenja, kako bi pečeni kruh i pecivo na vrijeme izvadili iz peći. Kad su kruh ili pecivo ispečeni, pekari ih vade iz peći specijalnim pekarskim lopatama. Zatim ih stavljaju u košare, u kojima ih na kolicima prevoze do prodajnog prostora ili ih slažu u kutije u kojima ih dostavljaju u trgovine.

Područje rada: Ugostiteljstvo i turizam
Obrazovni profil-zanimanje: Kuhar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Kuharski posao sastoji se u pripremanju svih vrsta toplih i hladnih jela. To podrazumijeva odabir i pripremu namirnica, određivanje tehnologije pripremanja hrane i samo njezino pripremanje (kuhanje, pečenje, prženje, pirjanje i drugo), kao i pripremu za posluživanje jela. Na osnovi normativa i zahtjeva ugostiteljskoga objekta u kojemu rade, kuhari sastavljaju dnevne i tjedne jelovnike. U skladu s tim jelovnicima naručuju i preuzimaju namirnice. Kako se sve namirnice ne troše isti dan, kuharova je dužnost da ih uskladišti i očuva od kvarenja. Budući da sudjeluju u svim tehnološkim fazama pripreme hrane, kuhari rukuju brojnim kuhinjskim mašinama, alatima i posuđem različite namjene. Glavni kuhari usklađuju rad kuharskoga i pomoćnog osoblja te organizuju cjelokupan rad u kuhinjama. Uz navedene poslove, koje obavljaju uglavnom svi kuhari, ovisno o vrsti ugostiteljskog objekta mnogi imaju i posebne radne zadaće. Kuhari koji u restoranima pripremaju jela po narudžbi moraju znati pripremiti brojna jela, a katkada i vrlo rijetke i komplikovane specijalitete. Vrlo je važno da ta jela – osim što trebaju biti vrlo ukusna – moraju biti i atraktivno prezentovana i poslužena. S druge strane, kuhari koji u restoranima pripremaju brzu hranu moraju znati vrlo brzo pripremiti manji broj specifičnih jela, kao što su pizza, lazanje, hamburgeri i drugo. Osim što ih pripremaju, ta jela moraju održavati toplima sve do njihova posluživanja. Na brodovima kuhari svoj rad moraju planirati na dulji rok te u skladu s time naručivati veće količine namirnica i voditi računa o tomu da se ne pokvare. Osim toga, moraju se osposobiti i za osnovne mornarske vještine.

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Mesar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Odgojno-obrazovni program za zanimanje mesar ima za cilj stjecanje znanja, vještina i navika koje će omogućiti polazniku da nakon završenog obrazovanja uz minimalno vrijeme uvođenja u rad, samostalno obavlja poslove i radne zadaće u zanimanju mesar. Cilj je osposobljenost polaznika za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji. Poslovi mesara su: omamljivanje, iskrvarenje, šurenje, egzenteracija i rasijecanje trupala svinja, procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine, razvrstavanje i upotreba sporednih proizvoda klanja, prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu, konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem, rasijecanje, kategorizacija i obrada mesa, proizvodnja kobasica, suhomesnatih proizvoda, konzervi i masti, analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji, upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji, naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda, upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Kovač/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Kovači od jednostavnijih metalnih oblika proizvode nove složenije uporabne predmete. To su najčešće dijelovi raznih mašina i uređaja, a katkada, uz doradu, i ukrasni predmeti. Da bi se kovanjem proizveli željeni oblici, kovačima je potrebna tehničko-tehnološka dokumentacija (nacrti, skice, opisi tehnološkog postupka). Ovisno o zadatku, kovač odabire odgovarajući alat i priprema mašine. Temperatura u kovačkim pećima u kojima se zagrijava materijal za kovanje regulira se ovisno o materijalu. Kada se materijal ugrije do određene temperature vadi se iz peći i kuje se kovačkim (vazdušnim) čekićima, prešama ili ručnim čekićima prema pripremljenoj dokumentaciji. Kovački poslovi mogu se obavljati pojedinačno ili timski, što ovisi o složenosti i veličini otkivka (materijala koji se oblikuje), a i o opremljenosti kovačke radionice. Pojedinačno kovanje obavlja se najčešće uz pomoć preša, gdje se kuju i manji predmeti. Jedan kovač obavlja sve poslove. Timski rad osobito dolazi do izražaja kod velikih otkivaka, pri čemu nekoliko kovača, uz pomoć kovačkih kliješta, prilikom kovanja manipuliše otkivkom da bi se dobio željeni oblik. U modernim industrijskim kovačnicama postoje mašine – manipulatori. Kod timskog kovanja jedan kovač, koji mora biti iskusan majstor, preuzima vodeću ulogu i ravna postupcima – nadzire temperaturu, određuje kako će se postavljati otkivak ispod čekića, kolika će biti jačina pojedinog udarca čekićem i drugo. Prilikom kovanja rabe se razni podmetači, probijači i sjekači. Potrebna su stalna mjerenja metrom, pomičnim metrom ili nekim preciznijim instrumentom, što ovisi o stupnju tolerancije kod pojedinih otkivaka. Kovanje ručnim alatom izvodi se u manjim priručnim kovačkim radionicama, i to kad se kuju sitni predmeti ili se obavlja dorada nakon mašinskog kovanja.

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Bravar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Polaznik srednjoškolskog programa za zanimanje bravar mora se osposobiti za poslove kojima je stručan za rad na dijelovima metalnih konstrukcija, obradu limova, metalnih profile i cijevi te izvođenje raznih montažnih radova na građevinskim objektima. Završni proizvodi bravarskog posla jesu: ograde, metalni prozori i vrata, metalni namještaj, dijelovi postrojenja. Bravari koji su zaposleni kod obrtnika ili imaju vlastiti obrt izrađuju maloserijske metalne predmete ili dijelove sklopova. Ovisno o vrsti završnog proizvoda, bravari obavljaju ove radne operacije: zacrtavaju, ručno ili mašinski režu, ravnaju, turpijaju, ručno ili mašinski savijaju, bruse, kuju, buše, ručno ili mašinski narezuju navoje, vare postupkom elektrozavarivanja, montiraju sklopove, oštre različite alate, boje temeljnom bojom. U radu upotrebljavaju raznovrstan alat i mašine – čekiće razne težine, pilu za željezo, turpije, metar, pomično zacrtkano mjerilo, mikrometar, kutomjer, ručnu električnu bušilicu, stubnu električnu brusilicu, mašina za rezanje čeličnih profila, mašina za savijanje limova i elektroaparate za zavarivanje i točkasto zavarivanje.

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Alatničar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Alatničari proizvode, održavaju i popravljaju alate, kalupe, stezne naprave i vodilice mašina za obradbu metala. Obradne mašine koriste se za proizvodnju najrazličitijih proizvoda: od odjeće i namještaja do automobila i dijelova aviona. Precizni alati koje oni proizvode služe za rezanje i oblikovanje metala i drugih materijala, a stezna pomagala pridržavaju metal dok se razvrstava, označuje i buši. Osim što dizajniraju alate i kalupe, alatničari popravljaju oštećene alate, škripce, kalupe, vodilice i mjerne alate te pomagala. Izrađuju i metalne oblike (kalupe), koji služe za obradbu i oblikovanje materijala prilikom prešanja i kovanja. Rade metalne kalupe za oblikovanje plastike, keramike i složenih materijala. Izrađuju šablone, alate i naprave za presijecanje, savijanje, vučenje, istiskivanje, kovanje, lijevanje i preradbu plastičnih masa.

Područje rada: Ugostiteljstvo i turizam
Obrazovni profil-zanimanje: Konobar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Konobar poslužuje hranu i piće u ugostiteljskim objektima. Kada od gostiju primi narudžbu, prenese ih osoblju u kuhinji ili na šanku i vodi računa o tome da goste podvore što brže i kvalitetnije. Konobarsko zanimanje uključuje i druge poslove vezane uz posluživanje gostiju, kao što su postavljanje stolova i njihovo pospremanje nakon upotrebe te ispostavljanje računa i naplata usluga. Neovisno o tome rade li u restoranima koji pripremaju jela po narudžbi, u restoranima koji nude hranu pripremljenu brzo ili u točionicama (kafićima), od konobara se očekuje da budu ljubazni, točni, brzi i komunikativni. Budući da su konobari u stalnom i neposrednom kontaktu s gostima i kako reputacija ugostiteljskog objekta u kojem rade uvelike ovisi o njima, od njih se ne očekuje samo korektna usluga nego i to da gostu boravak učine što ugodnijim. Upravo iz toga proizlaze razlike u obavljanju konobarskog posla. U nekim ugostiteljskim objektima to ovisi o njihovoj vrsti i kategoriji – od konobara se zahtjeva i obavljanje posebnih poslova, kao što su dočekivanje gostiju na ulazu u lokal, pratnja do stola, pridržavanje stolca pri sjedenju, pomoć pri odlaganju garderobe te savjetovanje pri odabiru jela (specijaliteta kuće).

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Alatničar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Alatničari proizvode, održavaju i popravljaju alate, kalupe, stezne naprave i vodilice mašina za obradbu metala. Obradne mašine koriste se za proizvodnju najrazličitijih proizvoda: od odjeće i namještaja do automobila i dijelova aviona. Precizni alati koje oni proizvode služe za rezanje i oblikovanje metala i drugih materijala, a stezna pomagala pridržavaju metal dok se razvrstava, označuje i buši. Osim što dizajniraju alate i kalupe, alatničari popravljaju oštećene alate, škripce, kalupe, vodilice i mjerne alate te pomagala. Izrađuju i metalne oblike (kalupe), koji služe za obradbu i oblikovanje materijala prilikom prešanja i kovanja. Rade metalne kalupe za oblikovanje plastike, keramike i složenih materijala. Izrađuju šablone, alate i naprave za presijecanje, savijanje, vučenje, istiskivanje, kovanje, lijevanje i preradbu plastičnih masa.

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Zavarivač/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Polaznik srednjoškolskog programa za zanimanje zavarivač steći će opća i stručno-teorijska znanja o spajaju metalnih dijelova postupkom zagrijavanja. Na visokim temperaturama metal se tali, pri čemu se njegovi dijelovi stapaju u kompaktnu cjelinu. Zbog čvrstoće zavarenih spojeva zavarivanje se primjenjuje za izradbu i popravak visokonapregnutih (visokoopterećenih) konstrukcija. Zavarivači svoj posao obavljaju prema odgovarajućoj tehničkoj i tehnološkoj dokumentaciji (opisima, tehničkim nacrtima, skicama). Dokumentacijom su određeni način zavarivanja, alat, mašine i zaštitna sredstva. Postupak zavarivanja ovisi o materijalu koji se vari i svrsi predmeta koji se obrađuje. Zavarivanje se radi uglavnom električnim lukom (električno zavarivanje) i plinom (autogeno zavarivanje), a postoji i elektrootporno zavarivanje. Pri zavarivanju električnim lukom i plinom dodaje se spojni materijal – elektroda. Često se rabe i mašine za zavarivanje. Tada zavarivači upravljaju njima i nadziru provedbu postupka. Taj se primjenjuje uglavnom kod većih serija istih zavara. Što se tiče zavarivača, zahtjevi kod mašinskog zavarivanja manji su nego kod ručnoga zavarivanja jer se radi prema propisanoj tehnologiji, a poslovi su unaprijed organizovani.

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Autolimar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Autolimari uklanjaju oštećenja na vozilima koja su nastala u saobraćajnim nesrećama, zbog vremenskih nepogoda ili starenja. Prilikom preuzimanja vozila od korisnika obavlja se detaljan pregled oštećenog vozila, prilikom kojeg treba utvrditi stepen i vrstu oštećenja te vrijeme potrebno za popravak. Zatim se određuje koji će dijelovi biti zamijenjeni, a koji popravljeni. U skladu s procjenom oštećenja, karoserija se rastavlja potpuno ili djelomično. Slijedi izravnavanje iskrivljene karoserije i ulegnuća u metalnim dijelovima auta te uklanjanje oštećenja nastalih prilikom mehaničkih udaraca ili korodiranjem. Nakon ugradnje popravljenih i zamijenjenih dijelova slijede završni radovi na karoseriji i zaštita po-pravljenih dijelova i karoserije u cijelosti. Da bi mogli obavljati te poslove, autolimari moraju poznavati različite vrste konstrukcija karoserija, njihovu namjenu i vrstu izvedbe prema položaju motora. Kod izradbe karoserija i drugih dijelova vozila rade precizna mjerenja. Trebaju poznavati materijale koji se rabe za izradbu karoserija, vrste limova i njihove osobine. Moraju znati očitavati skice, mjerila i upute iz tehničkih priručnika za izradbu dijelova auta. Iskusni autolimari razumiju se u motore i pogonske uređaje, u upravljački mehanizam, znaju zamijeniti i kočnice.

Područje rada: Ugostiteljstvo i turizam
Obrazovni profil-zanimanje: Poslastičar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Poslastičari izrađuju kolače, kreme, sladoled i ostale slastice. Glavne sirovine s kojima rade jesu mlijeko i mliječni proizvodi, šećer, kakao, brašno, jaja, sve vrste voća i mirodije. U pripremi kolača i ostalih poslastica poslastičari namirnice prema potrebi prvo očiste, operu i ogule. Ovisno o vrsti poslastice koju pripremaju, potrebne sastojke prosijavaju, melju, režu, ribaju, usitnjuju, tuku u mužaru ili miješaju. Sve to mogu obavljati ručno ili električnim mašinama i napravama. Prema receptu miješaju potrebne sastojke i od njih prave jednoličnu smjesu. Pripremljenu smjesu kuhaju, peku, hlade ili smrzavaju, ovisno o tome koju vrstu slastice pripremaju. Pripremljene biskvite i ostala tijesta za kolače premazuju ili pune kremom, koristeći se pritom raznim poslastičarskim priborom. Kolače ukrašavaju glazurom, šećerom u prahu, voćem i sl. i, ovisno o vrsti poslastice i poslastičarskom standardu, režu ih na prikladnu veličinu i oblik.

Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta
Obrazovni profil-zanimanje: Rasadničar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Rasadničar uspostavlja komunikaciju sa saradnicima uz poštovanje principa poslovne kulture; poznaje radne zadatke i poslove vezane za manipulaciju sa šumskim sjemenom ( čišćenje, trušenje, sušenje, zaštita, čuvanje, transport ); poznaje metode i tehnike stratifikacije, dezinsekcije i dezinfekcije sjemena, kao i sredstva i način njihove primjene; poznaje metode i tehnike sadnje i njege sjemenskog i sadnog materijala; poznaje metode i tehnike kalemljenja; poznaje meliorativne mjere koje se primjenjuju u rasadničarskoj proizvodnji; poznaje osnovne tehnike gajenja i njege zelenih površina u naseljima; osposobljen je da rukuje mašinama i uređajima, kao i ručnim alatom koji se koristi za ozeljenjavanje površina; osposobljen za zaštitu zelenih površina u naseljima.

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Kamenorezac/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program učenicima omogućuje stjecanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova kamenoresca: stjecanje sposobnosti za jednostavno klesanje, rezanje i polaganje kamenih ploča, stjecanje znanja i vještina za pravilno rukovanje mašinama, uređajima i alatima tijekom rada te njihovo pravilno održavanje, stjecanje znanja o sigurnosti pri radu i razvijanje ekološke svijesti i osobne odgovornosti.

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Cvjećar-vrtlar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Cvjećari nabavljaju, aranžuju i prodaju sve vrste cvijeća. Oni rade u cvjećarnicama, a radni dan im započinje podrezivanjem cvijeća i uređenjem radnoga prostora. Svakodnevno izrađuju prigodne cvjetne aranžmane i bukete za neposrednu prodaju ili po narudžbi (npr. vjenčanje, rođenje djeteta, vjerski blagdani, pogrebi). Osnovni alat kojim se služe jesu nož, škare, žica, ukrasne vrpce i papiri, spužva, prskalice za vodu, boje i pištolj za plastiku. Cvjećari uređuju i interijere hotela, banaka, restorana i državnih ustanova. U tom poslu osmišljavaju estetski najbolja rješenja te prema vlastitoj zamisli izrađuju aranžmane i ukrašavaju prostor.

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Cvjećar-vrtlar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Cvjećari nabavljaju, aranžuju i prodaju sve vrste cvijeća. Oni rade u cvjećarnicama, a radni dan im započinje podrezivanjem cvijeća i uređenjem radnoga prostora. Svakodnevno izrađuju prigodne cvjetne aranžmane i bukete za neposrednu prodaju ili po narudžbi (npr. vjenčanje, rođenje djeteta, vjerski blagdani, pogrebi). Osnovni alat kojim se služe jesu nož, škare, žica, ukrasne vrpce i papiri, spužva, prskalice za vodu, boje i pištolj za plastiku. Cvjećari uređuju i interijere hotela, banaka, restorana i državnih ustanova. U tom poslu osmišljavaju estetski najbolja rješenja te prema vlastitoj zamisli izrađuju aranžmane i ukrašavaju prostor.

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Tesar-krovopokrivač-treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Krovopokrivači pokrivaju krovnu konstrukciju građevine raznim materijalima. To mogu biti različite vrste crijepa, salonitne ploče, ploče od eternita ili sličnih materijala, metalne ploče, a koji put i drvene pločice (šindra) ili pak tanki, posebno obrađeni kamen. Iznimno, neke se građevine – kao spomenici seoske arhitekture – i danas mogu prekrivati slamom ili nekim sličnim materijalom. Općenito bi se moglo reći da krovopokrivači na krovne grede pribijaju sloj dasaka, zatim – da bi krov bio vodootporan – postavljaju izolaciju. Sljedeći korak u tom poslu jest pribijanje letvi. Kako će se one pribijati, ovisi o materijalu od kojega će biti krov. Konačno se postavlja završni sloj krova i učvršćuje – opet prema vrsti pokrova – čavlima, vijcima, žicom, žbukom, bitumenom, gipsom ili na neki drugi način.

Područje rada: zdravstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Njegovateljica/ treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Polaznici koji završe program osposobljavanja za zanimanje njegovateljica bit će osposobljeni za obavljanje poslova:
– njege bolesnih i nemoćnih
– postupaka vezanih uz uređenje bolesničke postelje i posteljnog rublja
– Pomoći pri podjeli hrane i hranjenju – Pomoći pri obavljanju fizioloških potreba
– Prenošenja materijala za laboratorijske potrebe
– Uređivanja umrlog
– Briga za transport umrlog
– Provođenje dezinfekcije pribora za njegu i okoline
– Provođenje depedikulacije
– Prepoznavanje promjena na bolesniku/štićeniku

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: tesar-parketar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Tesar parketar priprema drvene i betonske podloge za polaganje parketa, polaže različite vrste parketa, te postavlja rubne letvice. U završnoj obradi brusi i lakira postavljene parkete. Osim postavljanja, parketar vrši i popravke parketnih podova. Sve navedene poslove radnik obavlja uz nadzor kvalificiranog radnika.

Područje rada: strojarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Automehaničar/treći (III/1) stupanj

Kratak opis zanimanja:

Automehaničar održava vozilo, demontira, montira i ispituje dijelove, sklopove i sustave vozila, vrši pokretanje i ispitivanje rada sklopova i sustava, utvrđuje i otklanja kvarove i oštećenja na motorima i vozilima.

Automehaničari popravljaju i servisiraju automobile i manje kamione. Osnovni posao automehaničara sastoji se u utvrđivanju i uklanjanju kvarova i oštećenja na motoru. Kako bi svoj posao mogli dobro obavljati, trebaju poznavati dijelove i princip rada motora, kao i toplinske i hidraulične zakone i procese. Prilikom servisiranja uglavnom provjeravaju, podmazuju i prilagođuju dijelove motora, kako bi spriječili mogući nastanak kvarova. Rutinski pregledavaju svjećice, mehanizme kočenja, podsustav za paljenje, razinu ulja u motoru. Podešavaju signalnu opremu auta. Ispituju položaj motora, tlak, temperaturu, potrošnju motora, električne i vozne karakteristike.

Ako je posrijedi kvar na motoru, nakon što čuju opis smetnji od vlasnika vozila, provjeravaju motor vožnjom ili upotrebom opreme za testiranje. Ako je potrebno, rastavljaju motor te ispituju i namještaju sklop ili sustav motora i vozila. Prije rastavljanja motora obavljaju mjerenje i vizualni pregled motora. Prilikom rastavljanja motora čiste njegove dijelove i zamjenjuju oštećene dijelove te sastavljaju i ispituju cijeli sustav.

Elektroinstalateri ugrađuju električne instalacije i postavljaju uređaje električne rasvjete. Oni održavaju i postavljene uređaje te otklanjanju moguće kvarove. Rade i na obilježavanju instalacija, postavljanju cijevi i vodova, ugradnji razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme. Električne sisteme instaliraju uglavnom u stanovima, uredima, tvornicama i privatnim preduzećima. U radu se služe standardnim elektroinstalaterskim alatom, koji čine kombinirana kliješta, čekić, ključevi raznih veličina, bušilica, instrumenti za mjerenje napona i ispitivanje jakosti struje. Procjenjuje se da će ubuduće sve više elektroinstalatera biti osposobljeno za instaliranje složenih aparata kao što su telefoni i kompjuteri. Bitan dio posla elektroinstalatera sastoji se od preventivnog održavanja električne opreme. Samostalno zamjenjuju dijelove električne opreme: sklopke, električne provodnike i električne komponente. Pošto opaze da rad na električnim instalacijama može biti opasan, o tom izvješćuju upravu. U slučaju takve opasnosti trebaju biti osposobljeni da samostalno instaliraju novu opremu.

Elektromehaničari održavaju, popravljaju, montiraju i demontiraju električne strojeve i kućanske aparate. Mogu raditi u industrijskim postrojenjima ili voditi samostalan obrt. U industriji rade na sastavljanju niskonaponskih razvodnih uređaja, na pronalaženju i otklanjanju pogrešaka na serijskim proizvodima i na završnoj kontroli proizvoda. Sastavljaju i električne mjerne instrumente i baždare instrumente u serijskoj proizvodnji. Izrađuju elektrotehničke crteže i sheme te elektromehaničke sklopove uređaja i strojeva. Ručno obrađuju materijale sječenjem, rezanjem, savijanjem i turpijanjem. Mehaniziranim alatima pile, bruse i izrađuju provrte. Spajaju aparate lemljenjem, lijepljenjem, zavarivanjem i zakivanjem.
Mnogi elektromehaničari rade u uslužnoj djelatnosti, odnosno bave se servisiranjem kućanskih aparata. Aparati koje servisiraju dijele se na: termičke aparate i uređaje, rashladne aparate, strojeve za pranje i ostale manje kućanske aparate. Od termičkih aparata najzastupljeniji su štednjaci, pegle, aparati za grijanje vode i peći. Kako bi ustanovili zašto neki kućanski aparat ne radi, elektromehaničari vrše razna ispitivanja u sklopu kojih pomno promatraju sistem, osluškuju pojavu čudnih zvukova, tekućina i vibracija ili bilo kakav znak koji bi mogao uputiti na uzrok kvara. Rastavljaju uređaj, kako bi pregledali unutrašnje dijelove i pronašli znakove istrošenosti ili korozije. Zbog velikog broja novih uređaja, služe se priručnicima ili vodičima koji im mogu pomoći u otkrivanju kvara. Provjeravaju mogućnost nastanka kratkog spoja u električnim sistemima. Za takvu provjeru služe se instrumentima: voltmetrima, ohmmetrima i ampermetrima. Nakon otkrivanja kvara popravljaju ili zamjenjuju motore, remenske prijenosnike, sklopke, prekidače, zupčanike i ostale dijelove. Kada rade s elektroničkim dijelovima, zamjenjuju elektroničke komponente.

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Prerađivač mlijeka -treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Zanimanje mljekara podrazumijeva samostalno obavljanje radnih zadataka u proizvodnji i obradi mlijeka, poznavanje zaštite na radu i sprječavanje nesreće, poznavanje zaštite radne i životne sredine, čišćenje mljekare, proizvodnju konzumnog mlijeka, proizvodnja fermentisanih mliječnih napitaka, rukovanje i održavanje strojeva, uređaja i pribora, proizvodnju sladoleda, proizvodnju evaporisanog i kondenzovanog mlijeka, mlijeka u prahu, sirutke u prahu, laktoze, mliječnih zamjena te analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Armirač-betonirac-treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Koliko god se to u prvi mah činilo nemogućim, beton mora biti čvrst i – elastičan. Da bi se to postiglo, u betonske elemente i konstrukcije za razne građevine stavljaju se na poseban način pripremljene i povezane šipke armaturnog željeza. Upravo to je posao armirača. Oni prema nacrtima režu, savijaju, povezuju i postavljaju željezne šipke (armaturu) koje se potom kalupima “zalijevaju” mješavinom cementa, šljunka, vode i po mogućnosti još nekih dodataka. Tako nastaju elementi i konstrukcije od armiranoga betona. Armirači mogu raditi u posebnim pogonima za proizvodnju armatura i armiranobetonskih elemenata, a mogu raditi i na gradilištima – neposredno pripremati i ugrađivati aramaturno željezo. Na početku svoga posla armirači se upoznaju sa zadatkom, utvrđuju dimenzije i količinu materijala. Materijal uz pomoć ručnih alata ili posebnih mašina čiste, režu i savijaju. Na kraju ga postavljaju u kalupe (oplate), povezuju u sklopove i učvršćuju.

Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta
Obrazovni profil-zanimanje: Čuvar šuma i lovišta-treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Čuvar šuma i lovišta prikuplja podatke o obilježjima šumskih područja, utvrđuje njegovu veličinu, vrste šumskih kultura i zajednica te njihovo stanje. On prikuplja podatke o vrstama i populaciji drveća, mogućim bolestima i oštećenjima šuma, opasnostima od požara i sl. Na temelju tih elemenata predlaže načine uzgoja i iskorištavanja.

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Zidar-fasader-izolater/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Osnovni je posao zidara, naravno, zidanje: slaganje opeka, kamenih blokova ili blokova od nekog drugog materijala i njihovo spajanje žbukom različite kakvoće i sastava. Osim toga temeljnoga posla, zidar obavlja i druge poslove – postavlja hidroizolaciju, kanalizaciju, okvire za vrata, prozore i dr. Zidari svoj posao započinju upoznavanjem nacrta, skica i crteža budućeg objekta. Nekada su oni zidali zgrade od samih temelja. U novije vrijeme zidari dolaze na gradilište kada radnici drugih zanimanja postave temelje, a ponekad i betonski “kostur” zgrade (ili nekog drugog zdanja). Zidanje na prvi pogled neupućenima izgleda kao vrlo jednostavan posao. A zapravo nije! Zidanje nije tek puko redanje slojeva žbuke i cigle, kamena ili nekog drugog materijala. Elemente budućeg zida treba povezati na poseban način, osobito na uglovima, na mjestima gdje će biti otvori (prozori i vrata), na spoju glavnih i pregradnih zidova. Osim preciznosti, za posao zidara nužna su i specifična stručna znanja, koja se stječu školovanjem, odnosno naukovanjem.

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Plinski i vodoinstalater/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Omogućiti nesmetan i siguran dotok vode i plina od glavnoga voda do trošila u stanovima, radionicama, tvornicama i drugdje – to je posao vodoinstalatera i plinoinstalatera. Vodoinstalateri montiraju i higijensko-sanitarne uređaje: kade, umivaonike, školjke, izljeve i dr. Plinoinstalateri postavljaju plinske štednjake, grijalice, bojlere. Kao i mnogi drugi majstori, tako i vodoinstalateri i plinoinstalateri upoznaju se s nacrtom (shemom) instalacije, a ako takva nacrta nema, mogu ga i sami skicirati. Zatim utvrđuju vrstu i količinu potrebnoga materijala za postavljanje instalacije. Cijevi kroz koje će teći voda, odnosno plin, režu se, savijaju, izrađuju se navoji, postavljaju nosači, spojnice i prirubnice. Dakako u zidovima se moraju napraviti rupe i kanali u koje će se cijevi postaviti. Kad je instalacija dovršena, priključuje se na dovod vode ili plina, provjerava se brtvljenje na spojevima i priključcima, otklanjaju se eventualni nedostaci i cjelokupni uređaj se pušta u pogon.

Područje rada: Poljoprivreda i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Voćar-vinogradar-vinar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Voćari sudjeluju u uzgoju i preradbi svih vrsta voća. Obavljaju radne zadatke prema zahtjevima i pod kontrolom poslovođe (najčešće poljoprivrednog tehničara općeg smjera) i inženjera agronomije. Prije samog uzgoja voća, u voćnjacima pripremaju tlo čišćenjem od kamenja i panjeva, rigolanjem i gnojidbom. Pošto priprave podlogu, podižu voćnjake i vinograde. Zasađene voćke njeguju pripremanjem pogodnog gnojiva, gnojidbom, obrezivanjem, vezivanjem i vršikanjem.

Područje rada: Geodezija i građevinarstvo
Obrazovni profil-zanimanje: Moler-farber-soboslikar/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Bojenje i ukrašavanje unutrašnjih, a koji put i vanjskih, zidova zgrada posao je soboslikara. Ličilac, a to je zapravo “druga polovica” istoga zanimanja, liči drvene, metalne ili kamene dijelove građevina. Soboslikari najprije različitim postupcima – struganjem, izravnavanjem, čišćenjem – pripremaju zidove za bojenje. Zatim, najčešće u više navrata, premazuju površine gotovim ili djelomično gotovim bojama.

Područje rada: Proizvodnja i prerada hrane
Obrazovni profil-zanimanje: Prehrambeni prerađivač/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za lični razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućava sticanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova prehrambenog prerađivača. A to su: upoznavanje sa mikroorganizmima u preradi voća i povrća, upoznavanje sa mikroorganizmima u pivarstvu, vinarstvu i proizvodnji jakih alkoholnih pića, usvajanje znanja o primjeni mikroorganizama u prehrambenoj industriji, razvijanje vještine primjene pojedinih kultura mikroorganizama, razvijanje timskog rada i odgovornosti pri radu, razvijanje ekološke svijesti, shvatanje značaja pravilne ishrane, razvijati kritičko procjenjivanje sopstvenog rada i rada drugih, razvijati svijest o značaju kvaliteta sirovina…

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Mehaničar šinskih vozila/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Mehaničari rastavljaju i sastavljaju dijelove i sklopove mehaničkih mašina prema tačno utvrđenim postupcima. Oni rasklapaju i sklapaju dijelove i sklopove šinskih vozila. Rade u servisnim radionicama i industrijskim halama. Zanimanja i poslovi koje može da obavlja mehaničar šinskih vozila po završetku školovanja su: defektator na održavanju vučenih vozila, i mehaničar na održavanju vučnih sredstava. Zvanje mehaničar šinskih vozila stiče se kroz trogodišnje školovanje. Učenik kroz školovanje stiče osnovna znanja i vještine za održavanje, defektažu, zamjenu i opravku mehaničkih sklopova i uređaja na vučnim i vučenim željezničkim vozilima uz pravilno korištenje alata i mjernog pribora. Poslije šest mjeseci rada pod nadzorom i položenog pripravničkog ispita, mehaničar šinskih vozila, prema potrebi ili sklonosti, dobija rješenje o rasporedu na poslove i radne zadatke na neodređeno vreme. Mehaničar šinskih vozila školuje se uz rad ili se šalje na obuku kod proizvođača ili remontera šinskih vozila. Kroz svoj radni vijek, mehaničar šinskih vozila može da se usko specijalizuje za održavanje samo određenih uređaja i sklopova (npr. dizel-motora, kompresora, kočnica, regulatora broja obrtaja, osovinskog sklopa i dr.).

Područje rada: Saobraćaj
Obrazovni profil-zanimanje: Vozač drumskog saobraćaja/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Vozači su osobe koje su zadužene za prijevoz robe ili putnika motornim vozilima. Većinom su to vozila u vlasništvu firme, a rijeđe se radi o privatnim vozilima zaposlenih. Prevoze robu od proizvođača do potrošača ili maloprodajnog objekta ili prevoze ljude sa jednog odredišta na drugo. Vozači koji prevoze robu često, osim samog prijevoza, imaju i neka od sljedećih zaduženja: pripremaju vozila i vode računa o potrebama servisiranja, preuzimaju prijevoznu dokumentaciju, utovaraju/istovaraju teret u vozilo (ako se radi o prijevozu robe), kontroliraju taj teret, zaduženi su za osiguranje i zaštitu tereta tijekom transporta, održavaju kontakt sa kontrolnim osobljem, komitentima, izvještavaju o prijevozu i sl.

Područje rada: Mašinstvo i obrada metala
Obrazovni profil-zanimanje: Instalater centralnog grijanja/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Instalateri grijanja montiraju većinom centralno, a katkada i plinsko i električno grijanje, slijedeći nacrte i ostale specifikacije. Toplinski uređaji centralnog grijanja uglavnom se sastoje od grijaćih tijela i kotlova za zagrijavanje vazduha, raznih mehaničkih aparata i crpki koje tjeraju topli vazduh da pod pritiskom putuje po cijevima, metalnih cijevi kroz koje prolazi topli vazduh te sigurnosnih dijelova. Kada je topli vazduhdoveden u prostoriju, zagrijavanje prostorije odvija se na temelju razlike u temperaturi između radijatora topline i okolnog prostora. Prije instaliranja sistema instalateri centralnog grijanja režu metalne cijevi na željenu dužinu, savijaju ih i spajaju, izrađuju prirubnice, držače i oslonce. Nakon montiranja ispituju rad cjelokupnog toplinskog sustava. Povremeno rade rutinske provjere i popravke, kako bi održali kvalitetno funkcionisanje grijanja.

Područje rada: Građevinarstvo i geodezija
Obrazovni profil-zanimanje: Keramičar-teracer-podoploagač/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Keramičari keramičkim ili staklenim pločicama oblažu (opločuju) unutarnje zidove, podove, stupove i druge površine. Prije postavljanja pločica zid se treba očistiti i izravnati. Pločice se, određenim redoslijedom, lijepe žbukom ili posebnim ljepilom. Potrebna je stalna kontrola okomitosti, odnosno vodoravnosti, postavljenih pločica. Keramičari-pećari izrađuju i kamine i peći.

Područje rada: Šumarstvo i obrada drveta
Obrazovni profil-zanimanje: Rukovodilac mehanizacije u šumarstvu/treći (III/1) stepen

Kratak opis zanimanja:

Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stavova za lični razvoj i daljnje učenje, obrazovni program polaznicima omogućava sticanje praktičnih i teoretskih znanja i vještina za obavljanje poslova rukovalaca mehanizacijom u šumarstvu. I to poznavanje osnovnih pedogenetičkih faktora, poznavanje različitih tipova zemljišta, razumijevanje nastanka različitih tipova tla i faktora koji to uslovljavaju, razvijanje ekološke svijesti vezano za zaštitu i očuvanje zemljišta, razvijanje sposobnosti kritičkog razmišljanja i predlaganja mjera sanacije tla, rukuje priborom za tehničko crtanje i pravilno koristi materijale za tehničko crtanje, prepoznaje vrstu tehničkih crteža i tehniku njihove izrade, koristi standarde za izradu tehničkih crteža, samostalno primjenjuje stečena znanja u praksi, razvija preciznost i sistematičnost u radu, koristi topografske karte, izrađuje grafikone, šeme i dijagrame, izrađuje i boji karte i planove;