Search
Close this search box.

Programi prekvalifikacije

Četverogodišnji strukovni programi

Obrazovanje je namijenjeno osobama sa završenom nekom od srednjih škola, a žele da se prekvalifikuju za neku drugu vrstu školske spreme četvrtog (IV/1) stepena.

Isprave potrebne za upis u programe su:
– razredne svjedodžbe prethodno završene srednje stručne spreme
– završna diploma prethodno završene srednje stručne spreme
– rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
– lična karta

Oblik izvođenja nastave je: konsultativno-instruktivni.

Četverogodišnji strukovni programi po područjima rada po programu prekvalifikacije za zanimanja /četvrti (IV/1) stepen:

Područje rada: elektrotehnika
– elektrotehničar energetike

Područje rada: ekonomija, pravo, administracija i trgovina:
– Ekonomski tehničar (finansijsko-računovodstveni smjer) 
– Poslovno-pravni tehničar

Područje rada: ugostiteljstvo i turizam
– Turistički tehničar
– Ugostiteljski tehničar

Područje rada: saobraćaj
– Tehničar drumskog saobraćaja

Područje rada: poljoprivreda i prerada hrane
– Poljoprivredni tehničar
– Prehrambeni tehničar
– Veterinarski tehničar
– Tehničar hortikulture

Područje rada: šumarstvo i obrada drveta
– Šumarski tehničar
– Ekološki tehničar

Područje rada: geodezija i građevinarstvo
– Građevinski tehničar

Područje rada: zdravstvo
– Medicinska sestra/tehničar

Trogodišnji strukovni programi

Obrazovanje je namijenjeno osobama sa završenom nekom od srednjih škola, a žele da se prekvalifikuju za neku drugu vrstu školske spreme trećeg (III/1) stepena.

Isprave potrebne za upis u programe su:
– razredne svjedodžbe prethodno završene srednje stručne spreme
– završna diploma prethodno završene srednje stručne spreme
– rodni list (izvadak iz matične knjige rođenih)
– lična karta

Oblik izvođenja nastave je: konsultativno-instruktivni.

Trogodišnji strukovni programi po područjima rada po programu prekvalifikacije za zanimanja /treći (III/1) stepen:

Područje rada: elektrotehnika
– elektroinstalater
– elektromehaničar

Područje rada: ekonomija i trgovina:
– Trgovac

Područje rada: ugostiteljstvo i turizam
– Kuhar
– Konobar
– Poslastičar

Područje rada: saobraćaj
– Vozač motornih vozila

Područje rada: mašinstvo i obrada metala
– Instalater centralnog grijanja
– Mehaničar šinskih vozila
– Plinski i vodoinstalater
– Automehaničar
– Metalostrugar
– Autolimar
– Zavarivač
– Alatničar
– Bravar
– Limar
– Kovač

Područje rada: geodezija i građevinarstvo
– Kamenorezac
– Tesar-parketar
– Armirač-betonirac
– Tesar-krovopokrivač
– Zidar-fasader-izolater
– Moler-farber-soboslikar
– Keramičar-teracer-podopolagač

Područje rada: poljoprivreda i prerada hrane
– Prehrambeni prerađivač
– Voćar-vinogradar-vinar
– Prerađivač mlijeka
– Cvjećar-vrtlar
– Mesar
– Pekar

Područje rada: šumarstvo i obrada drveta
– Rukovodilac mehanizacije u šumarstvu
– Čuvar šuma i lovišta
– Rasadničar

Područje rada: zdravstvo
– Njegovateljica