Search
Close this search box.

Potpisan ugovor o poslovnoj suradnji sa Areyouhiding Gewerbe Starnberg, Njemačka

Dana 02.06.2020. godine potpisan je Ugovor o poslovnoj saradnji između: Areyouhiding Gewerbe Starnberg, sa sjedištem u Stanberg SR / Njemačka, sa sjedištem na adresi Wladspielplatz_Deutchland, i PU Centar za obrazovanje odraslih Tuzla, sa sjedištem u Tuzli u ul. Nesiba Malkića broj 7, u Tuzli.

Areyouhiding Gewerbe Starnberg agencija je projekat koji je nastao iz sestrinske agencije za zapošljavanje Medingtech, sa sjedištem u Starnbergu, koja zapošljava medicinske i druge kadrove na području Njemačke. Cilj agencije je omogućiti kandidatima da pronađu posao bilo gdje u svijetu, na kojem će biti motivisani i uspješni, gdje će steći novo iskustvo i vještine, te razviti svoju karijeru.

PU Centar za obrazovanje odraslih Tuzla vrši namjenski upis polaznika za stručno zvanje medicinska sestra/tehničar i druge struke kroz programe prekvalifikacije i doškolovanja, a u cilju garantovanog zaposlenja polaznika posredstvom prestižne njemačke agencije Areyouhiding Gewerbe Starnberg.

PU Centar za obrazovanje odraslih Tuzla će sa partnerima iz firme Areyohiding Gewerbe Starnberg organizovati besplatnu prezentaciju ove ekskluzivne ponude za sve zainteresovane kandidate Tuzli.

Agencija će također svojim klijentima kao i drugim osobama zainteresovanim za doškolovanje i prekvalifikaciju preporučiti usluge koje nudi Centar.